Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.545

Απάντηση ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2020 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.545, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στη σχετική επιστολή σας για τα ποσά που διατέθηκαν ετησίως από το κράτος τα τελευταία δέκα χρόνια για αγορά έργων Τέχνης και επιθυμώ να σας παραθέσω τον πιο κάτω πίνακα στον οποίο απεικονίζονται τα ποσά ανά έτος.

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΕ
2010 357.895,00 €
2011 229.932,00 €
2012 187.721,00 €
2013 46.122,00 €
2014 37.722,00 €
2015 37.265,00 €
2016 96.745,00 €
2017 44.909,00 €
2018 118.767,00 €
2019 119.565,00 €
2020 Μέχρι Ιούνιο 45.165,00 €

Επιπρόσθετα επισυνάπτω αναλυτική κατάσταση με τους καλλιτέχνες και τα έργα τα οποία αποκτήθηκαν για την Κρατική Συλλογή, είτε με απευθείας αγορά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, είτε μέσω γκαλερί, είτε από δωρεά, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αγοράς Έργων Τέχνης και έγκριση του Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Οι αγορές γίνονται με γνώμονα σχετικό κανονισμό και κριτήρια, ο οποίος είναι γνωστός τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στις γκαλερί (επισυνάπτονται).

Η Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης αποτελείται από Ακαδημαϊκούς, Καλλιτέχνες και προσωπικότητες του χώρου των Τεχνών και εγκρίνεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ υπεύθυνη για θέματα εικαστικών τεχνών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων