Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.524

Απάντηση ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.524, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

                «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α)          Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 67.703, ημερομηνίας 24/09/2008, εγκρίθηκε η ίδρυση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων, όπου τα καθήκοντά της είναι:

(i)            Η ετοιμασία γνωμοδοτήσεων ή/και εισηγήσεων προς τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές για θέματα, που αφορούν τη Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη, όπως:

Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο και αναθεώρηση της μεταλλευτικής/λατομικής πολιτικής.

Μακροχρόνιο προγραμματισμό της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της Κύπρου, εξαιρουμένων των υδρογονανθράκων.

Καθορισμό ή τροποποίηση Λατομικών και Μεταλλευτικών Ζωνών.

Συντονισμό, απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης λατομείων και μεταλλείων.

Πολιτική αξιοποίησης των στείρων των λατομείων και των μεταλλείων.

Πολιτική επαναχρησιμοποίησης υλικών και ανακύκλωση παλαιών δομικών υλικών.

Εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

(ii)           Η καταγραφή και αξιολόγηση των δυσκολιών και προβλημάτων, που διαπιστώνονται για τα ανωτέρω θέματα καθώς και ενδεχομένων δυσλειτουργιών στη διαδικασία διεκπεραίωσης θεμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του ορυκτού πλούτου.

2.            Η έως τώρα λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Επιτροπής θα αξιολογηθεί στα πλαίσια της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Μελέτης για την Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική ανάπτυξη για την περίοδο 2021 - 2050, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

3.            Η αναφορά που γίνεται στη Νέα Βιομηχανική Πολιτική για τη σύσταση Επιτροπής Ορυκτών (Mineral Commission), αφορά τη δημιουργία «One Stop Shop», για την εξασφάλιση της έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών για την ανάπτυξη ορυκτών πόρων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων.

4.                            Η υλοποίηση της εν λόγω αναφοράς θα ήταν προς όφελος τόσο των κρατικών αρχών όσο και της τοπικής βιομηχανίας, γεγονός που βρίσκει σύμφωνο τόσο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όσο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

5.                            Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για την υλοποίηση της εν λόγω αναφοράς θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση και από τα επίσης εμπλεκόμενα σε θέματα αδειοδότησης, Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6.                            Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων