Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.523

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.523, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Η αύξηση στη χρήση ξυλείας που παρατηρήθηκε το 2018, και που αναφέρεται στην 5η Έκθεση Προόδου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής “Έκθεση”), προέκυψε από την Έρευνα για την Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά (εφεξής “Έρευνα”), που πραγματοποιήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία το φθινόπωρο του 2018, με περίοδο αναφοράς Ιούλιο 2017-Ιούνιο 2018, σε στρωματοποιημένο δείγμα 3.500 νοικοκυριών σε όλη την Κύπρο.

Η πιο πάνω Έρευνα έγινε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας, όπου τα κράτη μέλη της EE έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για σκοπούς θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, μαγειρέματος, φωτισμού και άλλων συσκευών. Βάσει της Έρευνας, τα νοικοκυριά καλούνταν να δώσουν την καλύτερη τους εκτίμηση:

  • για την ποσότητα ξύλου που χρησιμοποίησαν,

  • τον τύπο βιομάζας (όπως καυσόξυλα, πέλετς, μπρικέτες, άλλο), καθώς και

  • τα έξοδα για αγορά της ξυλείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, τα νοικοκυριά δήλωσαν σε αρκετές περιπτώσεις μάζεμα ή και κοπή ξυλείας από μόνα τους και συνεπώς χωρίς την ύπαρξη σχετικής δαπάνης. Η Στατιστική Υπηρεσία αφού πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους για επαλήθευση των αποτελεσμάτων της Έρευνας, προχώρησε σε αναθεώρηση της χρονοσειράς για τη συνολική κατανάλωση βιομάζας (ξυλείας) στα νοικοκυριά από το 2009. Τα αποτελέσματα της πιο πάνω Έρευνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της EE (Eurostat), από όπου εξήχθη ο συνημμένος Πίνακας που παρουσιάζει τη χρήση ξυλείας στα κυπριακά νοικοκυριά για την περίοδο 2009-2018.

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα, η συνολική κατανάλωση βιομάζας (ξυλείας) (εκτός από το κάρβουνο) από τα νοικοκυριά κατά το 2018 ανήλθε στα 16,94 κΤΙΠ (χιλιάδες τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου). Επισημαίνεται ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας από βιομάζα στα νοικοκυριά κατά το 2018, που αναφέρεται στον Πίνακα 1γ της σελίδας 16 της Έκθεσης και που ανέρχεται σε 22,11 κΤΙΠ, περιλαμβάνει 5,07 κΤΙΠ που σχετίζονται με την κατανάλωση καρβούνου στα νοικοκυριά [50% της συνολικής χρήσης κατεργασμένου ξυλοκαύσιμου (κάρβουνα)] όπως αναλύεται στον Πίνακα 4 της σελίδας 47 της Έκθεσης.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειάζεστε.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων