Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.488

Απάντηση ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2020 του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.488, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.488, σχετικά με το ερώτημα κατά πόσο το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προτίθεται να μηχανοργανώσει τις διαδικασίες του Τμήματος Τελωνείου που αφορούν στην εκτελώνιση προϊόντων και σας πληροφορώ όπως πιο κάτω:

2.       Το Υφυπουργείο έχει λάβει περίπου 160 αιτήματα/ανάγκες για ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών από όλα τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημοσίου. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες του Τμήματος Τελωνείων που αφορούν στην εκτελώνιση προϊόντων, οι οποίες θα συντονιστούν και θα τροχοδρομηθούν προς υλοποίηση από το Υφυπουργείο σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και ενδεχόμενα και με τον ιδιωτικό τομέα.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων