Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.461

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.461, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

   «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2.           Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από έγκριση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ετοίμασαν μέσα στο 2010 εθελοντικά σχέδια για διερεύνηση και έλεγχο των ασθενειών της Προϊούσας Πνευμονίας του Προβάτου και Αρθρίτιδας - Εγκεφαλίτιδας των Αιγών, καθώς και της Λοιμώδους Αγαλαξίας.  Ωστόσο, από μέρους των κτηνοτρόφων δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα εν λόνω σχέδια.  Σημειώνεται ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν απαιτούν την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για τις εν λόγω ασθένειες και για αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων από τις χώρες μέλη.

3.           Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρέχουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση σε κτηνοτρόφους, σε σχέση με οποιαδήποτε ζωική ασθένεια.

4.           Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων