Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.421

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.421, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον αφορά τη σύνδεση του αποχετευτικού στον Συνοικισμό Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια:

2.         Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 84.737 και ημερομηνία 16/4/2018, ανάθεσε στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας τη κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου εντός των μη συνδεδεμένων με το Σ.Α.Λ.Α. Κυβερνητικών Οικισμών και Συνοικισμών Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων εντός της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

3.         Πρόκειται για τους Κυβερνητικούς Οικισμούς Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Ιωάννη, Μακαρίου III, Αγίου Νικολάου και Ομόνοιας και τους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Αγίας Φύλας, Μουτταγιάκας, Πάνω και Κάνω Πολεμιδιών και την περιοχή δυτικά του νέου νοσοκομείου.

4.         Οι δαπάνες του έργου θα καλυφθούν πλήρως από το Κράτος μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με ανάθεση κατασκευής του έργου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας.

5.         Σημειώνεται ότι η διάρκεια του έργου θα είναι 5 χρόνια και ήδη το Σ.Α.Λ.Α. Λεμεσού έχει κατακυρώσει τις προσφορές για τις μελέτες του έργου.

6.         Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων