Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.382

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.382, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α.      Το Τμήμα Μετεωρολογίας (ΤΜ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διαθέτει σε παγκύπρια βάση 35 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι παρέχουν τιμές σε μεσοποίηση 10-λέπτου.  Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα σε όλο το κοινωνικό σύνολο.

β.      Αναφέρεται ότι το ΤΜ προβαίνει, μέσω των δελτίων καιρού που εκδίδονται σε τακτική βάση (3 φορές το 24ωρο), σε πρόγνωση παγετού για το επόμενο 24ωρο.  Η πρόγνωση βασίζεται τόσο σε πραγματικές μετρήσεις όπως τις μετρήσεις από το δίκτυο των αυτόματων σταθμών που διαθέτει όσο και σε εκτιμήσεις από αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού.

          Στα δελτία καιρού γίνεται αναφορά για τις περιοχές κινδύνου, δηλαδή κατά πόσον ο κίνδυνος αφορά ορεινές, πεδινές ή άλλες περιοχές του νησιού.

          Οι Λειτουργοί του ΤΜ που εργάζονται στην πρόγνωση καιρού δέχονται αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους από γεωργοπαραγωγούς και τους υποβοηθούν για πλήθος μετεωρολογικών φαινομένων, καθώς βέβαια και για τον παγετό.

          Από την εμπειρία των Λειτουργών του ΤΜ φαίνεται ότι αρκετοί παραγωγοί (πατατοπαραγωγοί) χρησιμοποιούν στις φυτείες τους, υποβοηθητικά για το θέμα του παγετού, αισθητήρες θερμοκρασίας εδάφους.  Μια καλή ένδειξη παγετού για έναρξη των μέτρων προστασίας είναι η θερμοκρασία των C, την οποία μόλις καταγράψουν οι αισθητήρες, οι γεωργοί απευθύνονται στο γραφείο πρόγνωσης καιρού για περισσότερες διευκρινίσεις.

          Με την υφιστάμενη υποδομή κρίνεται ότι η υπηρεσία πρόγνωσης για τον σχηματισμό του παγετού παρέχεται ικανοποιητικά.

γ.       Παράλληλα αναφέρεται ότι το ΤΜ εκδίδει σε μηνιαία βάση Αγρομετεωρολογικό Δελτίο το οποίο εκδίδεται προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί στον προγραμματισμό των γεωργικών τους εργασιών.  Το Αγρομετεωρολογικό Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΜ, στη διαδρομή http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLindex_qr/DMLindex_gr?OpenDocument.

δ.      Όσον αφορά δράσεις ενεργητικής προστασίας, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης τους τόσο κατά τον σχεδιασμό του επενδυτικού μέτρου του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τη Διαχείριση Κινδύνων.

ε.       Σημειώνεται τέλος ότι με συνεργασία των Τμημάτων Μετεωρολογίας και Γεωργίας, θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης χάρτη καλλιεργειών με στόχο να διαφανεί αν υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού ή αναδιάταξης του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών.  Ωστόσο η απουσία ειδικού αγρομετεωρολόγου και οι περιορισμένοι πόροι, δυσχεραίνουν τη βέλτιστη επιτέλεση του έργου του ΤΜ.

          Πάρα ταύτα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για υπερπήδηση των όποιων προβλημάτων και δυσκολιών, με στόχο την ανταπόκριση και ικανοποίηση των αναγκών του Κύπριου αγρότη.

2.      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων