Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.378

Απάντηση ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

             «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2.       Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η απόφαση για εφαρμογή σχεδίου αναδασμού σε δυο περιοχές της κοινότητας Αυγόρου, λήφθηκε τον Απρίλιο του 2010. Η συνολική έκταση που επηρεάζεται είναι πέραν των 10.000 δεκαριών, ενώ μια εκ των δυο περιοχών βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων.

3.       Όπως γνωρίζετε, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας στις 6 Ιουλίου 2018 [Ν.70(Ι)/2018], οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες αναδασμού έχουν μεταφερθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπου έχει δημιουργηθεί νέος “Κλάδος Αναδασμού”. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ως κύριος στόχος του Τμήματος τέθηκε η ολοκλήρωση επτά σχεδίων αναδασμού, των οποίων οι διαδικασίες βρίσκονταν σε προχωρημένο επίπεδο και αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

4.       Τα σχέδια αναδασμού στο Αυγόρου εμπίπτουν στην αμέσως επόμενη ομάδα σχεδίων αναδασμού προς υλοποίηση, που αφορούν επίσης περιοχές στην Ορούντα, στον Αστρομερίτη και στην Αθηαίνου. Προβλέπεται ότι για όλα τα υπό αναφορά σχέδια θα προηγηθεί η επανεξέταση σκοπιμότητας υλοποίησής τους, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τον χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων.

5.       Σημειώνεται ότι οι κύριοι λόγοι καθυστέρησης υλοποίησης των σχεδίων αναδασμού Αυγόρου καθώς και άλλων σχεδίων ήταν αφενός, η αναστολή των εργασιών του Τμήματος Αναδασμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και η συμμετοχή του προσωπικού στη διεκπεραίωση μνημονιακών υποχρεώσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφετέρου, η υποστελέχωση του Κλάδου Αναδασμού λόγω του μεγάλου αριθμού αποσπάσεων του προσωπικού σε άλλες Υπηρεσίες και των θέσεων που παραμένουν κενές.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων