Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.317

Απάντηση ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.317, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στη πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργείται κατά τους χειμερινούς μήνες σε ολόκληρη την ακτογραμμή της Λάρνακας και ειδικότερα στην περιοχή του Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας, προβαίνει σε εκβάθυνση της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου, ενώ συμβάλει και στην προσπάθεια του Δήμου Λάρνακας για την απομάκρυνση των φυκιών που εκβράζονται στην παρακείμενη παραλία.  Η τελευταία εκβάθυνση του καταφυγίου έγινε περί τα τέλη του 2016 και το Τμήμα Δημοσίων Έργων πρόσφατα έχει προκηρύξει διαγωνισμό για νέα εκβάθυνση, με λήξη προθεσμίας υποβολής των σχετικών προσφορών στις 28/2/2020.

Ως προσωρινό μέτρο, το ΤΑΘΕ έχει ενημερώσει όλους τους επαγγελματίες ψαράδες του Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας, για τις δυνατότητες ελλιμενισμού τους σε εναλλακτικούς χώρους. Παράλληλα, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, το ΤΑΘΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αναθέσει σε ιδιώτες μελετητές, τη διεξαγωγή μελέτης πρόσχωσης του αλιευτικού καταφυγίου. Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για κατασκευαστικά έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.317, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με τα προβλήματα συσσώρευσης φερτών υλικών στην είσοδο του Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.         Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς για τον καθορισμό της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας.

3.         Η προκήρυξη του έργου έχει πραγματοποιηθεί στις 14/2/2020 και, ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες, στις 28/2/2020 έχουν υποβληθεί οι προσφορές των εταιρειών που έχουν ενδιαφερθεί για την εκπόνηση του έργου.  Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη και η υπογραφή του Συμβολαίου στις 17/6/2020.

4.         Παρακαλώ σημειώστε ότι ως ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου έχει καθοριστεί η 24η Ιουνίου 2020 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες (24/8/2020).»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων