Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.278

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.278, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Πλαίσιο χρήσης των λεγόμενων “ιπτάμενων φαναριών”

          Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα για το πλαίσιο χρήσης στην Κύπρο των λεγόμενων ιπτάμενων φαναριών και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

          Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τρόπος ασφαλούς χρήσης των προϊόντων αυτών από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου με σχετικές Ανακοινώσεις στο παρελθόν, τόσο προς οικονομικούς φορείς όσο και καταναλωτές, το Υπουργείο έχει επιστήσει την προσοχή στους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση του εν λόγω προϊόντος, θεωρώντας το μη ασφαλές με βάση τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους του 2004 έως 2010. Σε περίπτωση εντοπισμού του εν λόγω προϊόντος στην αγορά αυτό αποσύρεται άμεσα και στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου, επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές. Για το θέμα είναι ενήμερο και το Τμήμα Τελωνείων ούτως ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην Κύπρο.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων