Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.219

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2020 του Επίτροπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04. 219, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και παραθέτω τα πιο κάτω:

          Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων είναι πάντοτε δίπλα στους εγκλωβισμένους μας για αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  Ασφαλώς εκεί και όπου χρειάζεται ψυχολογική στήριξη απευθυνόμαστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και αν αφορά τους μαθητές του σχολείου μας στο Ριζοκάρπασο στο Υπουργείο Παιδείας.  Αυτό γίνεται σε συστηματική βάση και έγνοια μας είναι να δίνεται προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις.

          Είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας και εξετάζεται το ενδεχόμενο να επισκέπτεται μια φορά τη βδομάδα κοινωνιολόγος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στα χωριά που διαβιούν οι εγκλωβισμένοι μας για στήριξη σε συγκεκριμένα προβλήματα που τους απασχολούν.  Σε περίπτωση που το κατοχικό καθεστώς δεν αποδεχτεί το πιο πάνω θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

          Να ληφθεί υπόψη ότι όποια κι αν είναι η ρύθμιση δυστυχώς χρειάζεται η “έγκριση” του κατοχικού καθεστώτος.  Σε πρώτη διερεύνηση του θέματος από τον Προϊστάμενο της Αρμόδιας Υπηρεσίας μου με τα Ηνωμένα Έθνη, διαφάνηκε ότι θα είναι δύσκολη μια τέτοια  “έγκριση”.

          Τέλος να σημειωθεί ότι η UNFICYP παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στους εγκλωβισμένους αν το ζητήσουν σε εβδομαδιαία βάση και ενημερώνεται αναλόγως το Γραφείο μας.

          Με την ευκαιρία σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.219, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.011.04.219, από το αρμόδιο Τμήμα, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, είναι η ακόλουθη:

2.         Αναφορικά με την ψυχολογική στήριξη των ανηλίκων παιδιών των εγκλωβισμένων, λειτουργεί πρόγραμμα που συντονίζει το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για το οποίο θα μπορούσατε να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3.         Αναφορικά με τις οικογένειες των αγνοουμένων, δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας συγκεκριμένο δομημένο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης, καθότι με βάση σχετικό έλεγχο στο Αρχείο τους δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί ανάλογο αίτημα που να λήφθηκε από τις οργανώσεις των αγνοουμένων ή από άλλους αρμόδιους φορείς.

4.         Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων