Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.183

Απάντηση ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020 του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.183, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση αναφορικά με την παραχώρηση διευκολύνσεων στους μαθητές που φοιτούν σε εσπερινά σχολεία και σας ενημερώνω ότι:

α.      Σύμφωνα με το άρθρο 24(1)(α) των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2019, χορηγείται αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, σε όσους φοιτούν σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους.

β.      Παρά ταύτα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εθνοφρουρός ή έφεδρος δεν αιτηθεί αναβολή εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή εφεδρικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές δύναται να του χορηγείται διευκόλυνση μετά από αίτημα προς την Διοίκηση της Μονάδος όπου υπηρετεί ούτως ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η φοίτησή του.

γ.       Επιπλέον των παραπάνω, τυχόν αιτήματα τα οποία αφορούν μετάθεση εθνοφρουρών σε Μονάδες πλησίον των εσπερινών σχολείων όπου φοιτούν, για ευκολότερη μετακίνηση, αντιμετωπίζονται θετικά.

2.       Την παρούσα περίοδο, υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά 21 μαθητές Εσπερινών Σχολείων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις Μονάδες τους και παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα τους.

3.      Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων