Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.127

Απάντηση ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.127, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με το δρόμο Σωτήρας-Δερύνειας, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.         Η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί αλλά αναμένονται για συμπερίληψη οι μελέτες της Ύδρευσης και της Άρδευσης οι οποίες περιέχουν ατέλειες και χρειάζονται κάποιες σημαντικές συμπληρώσεις. Ανάδοχοι για τις μελέτες αυτές είναι οι δυο οικείοι Δήμοι. Σημειώνεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη παράταση χρόνου από την ΚΕΑΑ μέχρι τον Απρίλιο 2020. Σε περίπτωση που τα οικεία Τμήματα και Δήμοι δεν ολοκληρώσουν έγκαιρα τις μελέτες τους, είναι πιθανόν να απαιτηθεί πρόσθετη παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εγγράφων.

3.         Για την απορροή των όμβριων θα κατασκευαστούν λίμνες κατακράτησης. Λόγω της χωροθέτησης μιας εκ των τριών λιμνών κατακράτησης παρά τη Λίμνη Παραλιμνίου που έχει χαρακτηριστεί “NATURA 2000”, το Τμήμα Περιβάλλοντος απαιτεί να γίνει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία θα υποβληθεί μέσα Ιανουάριου 2020, και αναμένεται να εξεταστεί μέσα σε τρεις μήνες. Για να προχωρήσει ο λεπτομερής σχεδιασμός των τριών Λιμνών Κατακράτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί η Γεωλογική μελέτη της οποίας ανάδοχος είναι ο Δήμος Δερύνειας. Ο λεπτομερής σχεδιασμός θα γίνεται παράλληλα με την αναμονή της Γνωμάτευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

4.         Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις, τα σχέδια που αφορούν το οδικό δίκτυο είναι ολοκληρωμένα από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Εκκρεμεί μόνο η εκτίμηση του ύψους των απαλλοτριώσεων η οποία θα είναι έτοιμη τον Ιανουάριο 2020. Αναφορικά με τις απαλλοτριώσεις των ιδιωτικών τεμαχίων όπου θα χωροθετηθούν οι λίμνες κατακράτησης, επιβεβαιώθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ότι χρειάζονται περίπου ένα μήνα όταν τους αποσταλούν τα σχέδια. Περαιτέρω, προγραμματίζεται το Μάρτη του 2020 δημόσια παρουσίαση του όλου έργου που θα περιλαμβάνει και τις κατασκευαστικές φάσεις του. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί για κατασκευή περί τις αρχές Οκτωβρίου 2020, νοουμένου ότι θα συμπληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες και ολοκληρωθούν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων