Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.111

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.111 ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ για την εκ παραδρομής μη έγκαιρη απάντησή της, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Επί του παρόντος, δεν έχουν εκπονηθεί ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων και χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Ωστόσο, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στους υπό αναφορά χώρους εφαρμόζει αυξημένα μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που αποσκοπούν, τόσο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των επισκεπτών, όσο και στην προστασία των δασών.

β) Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δασών λαμβάνει τα πιο κάτω προληπτικά μέτρα, τα οποία κρίνονται ως επαρκή:

• Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με αυξημένη συγκέντρωση πολιτών, επιτηρούνται από προσωπικό του Τμήματος Δασών, συνήθως με την παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων.

• Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι διαθέτουν δρόμους εισόδου και εξόδου.

• Περιμετρικά των εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων κατασκευάζονται αντιπυρικές λωρίδες.

• Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι είναι εξοπλισμένοι με συστήματα πυρασφάλειας, τα οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε εκδρομέα. Για κάθε σύστημα πυρασφάλειας υπάρχει χάρτης με τη χωροταξική τοποθέτηση των πυροσβεστικών φωλιών, καθώς επίσης και οδηγίες χρήσης του.

γ) Πρόθεσή μας είναι τα πιο πάνω μέτρα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα σχέδια πυρασφάλειας και εκκένωσης των υπό αναφορά χώρων.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων