Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.079

Απάντηση ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.079, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα, όσον αφορά τη καταβολή τιμητικού επιδόματος στους ομήρους πολέμου:

2.      Σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, της Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και την Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτώμενους τους Νόμου [120(Ι)/2008], ο Υπουργός Εσωτερικών τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμαχων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου.

3.      Η ερμηνεία του όρου “Όμηρου Πολέμου” επεξηγείται στο άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου και σημαίνει κάθε Ελληνοκύπριο που συνελήφθη και κρατήθηκε κατά ή μετά την τούρκικη εισβολή του 1974 και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς.

4.      Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες διεργασίες για την ετοιμασία του Μητρώου Αιχμαλώτων Άμαχου Πληθυσμού που διετέλεσαν αιχμάλωτοι το 1974 και το εν λόγω Μητρώο έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις δικές τους ενέργειες.

5.      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»

Απάντηση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019 του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.079, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση παραθέτω τα ακόλουθα που αφορούν το τιμητικό επίδομα στους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 και τα οποία άπτονται αρμοδιότητας του Υπουργείου Άμυνας.

α.      Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και τους Εξαρτωμένους τους Νόμου του 2008 [Νόμος αρ.120(Ι)/2008], Αιχμάλωτος Πολέμου, σημαίνει κάθε Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη συλληφθέντα από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά την διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 ο οποίος ήταν κληρωτός ή έφεδρος στρατευμένος και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς.

β.      Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του πιο πάνω Νόμου, ο Υπουργός Άμυνας τηρεί Μητρώο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των κληρωτών και εφέδρων στρατευσίμων προσώπων που διετέλεσαν Αιχμάλωτοι Πολέμου.

2.      Το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στον καταρτισμό του Μητρώου στο οποίο περιλαμβάνονται όσοι είχαν την ιδιότητα του κληρωτού ή εφέδρου Αιχμάλωτου Πολέμου και το διαβίβασε στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την εξέταση των αιτήσεων για την καταβολή του τιμητικού επιδόματος στους δικαιούχους.  Σημειώνεται ότι στο Μητρώο μπορεί να προστεθεί στη συνέχεια οποιοσδήποτε κληρωτός ή έφεδρος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

3.      Όμηρος Πολέμου σύμφωνα με το άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου, σημαίνει τον ελληνοκύπριο που συνελήφθη και κρατήθηκε από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά ή μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς.

4.      Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αρμοδιότητα για τήρηση οποιουδήποτε αρχείου των Ομήρων Πολέμου αφού σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Νόμου ο Υπουργός Εσωτερικών τηρεί το Μητρώο των προσώπων που διετέλεσαν Όμηροι Πολέμου.

5.      Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων