Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.048

Απάντηση ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.048, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.         Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμων του 2000-2007, κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον κάθε εργοδοτούμενό του τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.  Η ενημέρωση για τους όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνεται γραπτώς και συγκεκριμένα, είτε με γραπτή σύμβαση εργασίας ή επιστολή πρόσληψης ή άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη.

3.         Όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα των εργοδοτουμένων, όπως είναι το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης και το μήκος της εργάσιμης εβδομάδας, σημειώνεται ότι τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται στο πλαίσιο νομοθεσιών όπως οι περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμοι του 2002-2007 ή οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι τους 2006-2015, για τις περιπτώσεις των εργαζομένων που απασχολούνται στο λιανικό εμπόριο.

4.         Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.  Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν, σε επιτόπιους ελέγχους, 3205 επιθεωρήσεις, ενώ, παράλληλα, εξετάστηκαν 2190 ανώνυμα και επώνυμα παράπονα που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

5.         Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων λειτουργεί γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού και κατά το έτος 2018 απαντήθηκαν 62711 τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα εργασιακής φύσεως, όπως θέματα που άπτονται της γραπτής ενημέρωσης των εργαζομένων για τους βασικούς όρους απασχόλησής τους ή/και του ωραρίου τους.

6.         Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι μόνο συστήνει την εφαρμογή των προνοιών της εργατικής νομοθεσίας αλλά διαθέτει και μηχανισμούς πάταξης των παραβατών.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων