Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.034

Απάντηση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.034, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με την αξιοποίηση του οικοπέδου στην Καμπέρα και σας πληροφορώ για τα πιο κάτω:

2.      Το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε στις 23.05.2019 στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης “Σημείωμα Έργου” (PCN) σχετικά με την Ανέγερση Πρεσβευτικής Κατοικίας στην Καμπέρα το οποίο ετοιμάστηκε με τη συμβολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

3.      Η αρμόδια υπηρεσία απάντησε ότι το έργο πληροί όλα τα βασικά κριτήρια προεπιλογής σε σχέση με την κατ’ αρχήν βιωσιμότητά του και απέστειλε το θέμα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εξεταστεί εάν είναι οικονομικά προσιτό.

4.      Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών την 01.07.2019 για συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (πλαίσιο συμφιλίωσης 2020-22), συμφωνήθηκε η συμπερίληψη του εκτιμώμενου ποσού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, εκκρεμεί ωστόσο η ψήφιση του από τη Βουλή.

5.      Υπενθυμίζεται ότι, το έργο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:  στην ετοιμασία των μελετών και στην κατασκευή.  Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε στα €2.100.000 και αναλύεται ως ακολούθως:

          Έτος 1:      €120.000 (μελέτες)

          Έτος 2:      €1.300.000 (έγγραφα διαγωνισμού και κατασκευή)

          Έτος 3:      €680.000 (κατασκευή και επίβλεψη).

6.      Δεδομένου ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει στον προϋπολογισμό του για το έτος 2019 τις απαραίτητες πιστώσεις για την ετοιμασία των μελετών, απεστάλη στις 16.07.2019 προς το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων επιστολή με την παράκληση όπως προβεί αρμοδίως το συντομότερο στις δέουσες ενέργειες για έναρξη του έργου.

7.      Ως εκ των πιο πάνω, το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένει την εκπόνηση του έργου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων