Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.032

Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.032, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει στην επιστολή του ο έντιμος βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη με αριθμό 23.06.011.04.032 και ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2019, από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή το Κέντρο Αίματος, είναι η ακόλουθη:

(α)     Οι ανάγκες για αιμοδοσία στην Κύπρο είναι διαρκείς και μεγάλες.

(β)     Η ευαισθητοποίηση του κοινού για προσφορά αίματος είναι καθοριστικής σημασίας καθώς συμβάλει, πέραν της κάλυψης των αναγκών, και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης στην κοινωνία. Το ζήτημα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όσον αφορά τους νέους ανθρώπους.

(γ)     Το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, σε πλήρη συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Άμυνας, διοργανώνει διαφωτιστικές εκστρατείες και ομιλίες στα λύκεια, τις τεχνικές σχολές και στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Διοργανώνονται επίσης προγράμματα αιμοδοσίας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή.

(δ)     Σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και συστάσεις, η αιμοδοσία είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη και πρέπει να αποφεύγεται η παροχή οικονομικών ή άλλων κινήτρων.

(ε)     Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που είναι διαθέσιμες και οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγώγων αίματος, συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική η ειλικρίνεια του υποψήφιου αιμοδότη και η ορθότητα των απαντήσεων που δίνει στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, πριν από μια αιμοδοσία. Η απόκρυψη πληροφοριών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του αιμοδότη, αλλά και στην υγεία του μεταγγιζόμενου ασθενή. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται κίνητρα που μπορεί να οδηγήσουν έναν αιμοδότη στο να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.

(στ)   Είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι, αιμοδότες που προσφέρουν αίμα με σκοπό την κάλυψη αναγκών συγγενικών τους προσώπων ή που τους παρέχονταν σημαντικά κίνητρα, προχωρούσαν σε απόκρυψη πληροφοριών.

(ζ)     Σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας έχει αποφασιστεί να παρέχεται μία ημέρα τιμητικής άδειας σε στρατιώτες που προσφέρουν αίμα. Η απόφαση αποτελεί στην ουσία επιβράβευση της πράξης του εθελοντή αιμοδότη-στρατιώτη. Με βάση τα σημερινά δεδομένα της στρατιωτικής θητείας (διάρκεια, άδειες, διανυχτερεύσεις, εξόδους) δε θεωρείται ότι αποτελεί κίνητρο που θα οδηγήσει έναν υποψήφιο αιμοδότη-στρατιώτη στην απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών.

(η)     Οτιδήποτε περισσότερο από το προαναφερόμενο, μπορεί να δράσει σαν αρνητικός παράγοντας στην ασφάλεια των αιμοδοτών και της αλυσίδας μετάγγισης.

2.      Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.032, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση, αναφορικά με τη θέσπιση κινήτρων για το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς για εθελοντική αιμοδοσία να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

α.      Σύμφωνα με εσωτερική πάγια διαταγή του ΓΕΕΦ, στους εθελοντές αιμοδότες απονέμονται τα πιο κάτω:

          (i)      Δίπλωμα ευγνωμοσύνης

          (ii)     Διαμνημόνευση

          (iii)    Τιμητική άδεια

β.      Η Εθνική Φρουρά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διενεργεί εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλα τα στρατόπεδά της, βάσει προγράμματος, ανά τετράμηνο για κάθε στρατόπεδο.

γ.       Ο αριθμός αιμοδοτών μέχρι σήμερα, για το έτος 2019, έχει ανέλθει στους 1870.

2.      Δεν κρίνεται επί του παρόντος σκόπιμο να μελετηθούν πρόσθετα κίνητρα.  Η συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο Υγείας και αρμόδιες αρχές και φορείς είναι εξαίρετη.

3.      Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων