Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.027

Απάντηση ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.027, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105) προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, ο υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, να πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση ή να του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον εργοδότη.

          Με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, για την έκδοση άδειας εργασίας απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Απασχόλησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου η οποία να είναι επικυρωμένη από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

          Στις πρότυπες Συμβάσεις Απασχόλησης που επικυρώνονται από το Τμήμα Εργασίας (ανάλογα με τον τομέα) περιλαμβάνεται ρητή αναφορά ότι ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργοδοτούμενο στέγη αποδεκτών επιπέδων και στοιχειωδών διευκολύνσεων.

          Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των πιο πάνω υποχρεώσεων των εργοδοτών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων