Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.020
 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.020, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, η εφαρμογή του στεγαστικού σχεδίου παραχώρησης κρατικού οικοπέδου για αυτοστέγαση έχει τερματισθεί.

2.      Ενόψει του πιο πάνω ο φάκελος που εκκρεμούσε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για ανταλλαγή εκκλησιαστικής γης με κρατική γη στο Παραμάλι, για σκοπούς αυτοστέγασης, έχει παραμεριστεί.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων