Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.012

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.012, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πραγματοποίησε σύσκεψη στις 10 Σεπτεμβρίου, 2019, υπό την Προεδρία μου, με εκπροσώπους από το Αρχηγείο Αστυνομίας, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, από την Ένωση Δήμων καθώς και με λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου, για συζήτηση του θέματος των “σκούτερ” με στόχο την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης της διακίνησης και εποπτείας τους.

2.       Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων και αποφασίστηκε από κοινού ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και εποπτείας των “σκούτερ”, με τροποποίηση του “περί Ρύθμισης της Διακίνησης των Ποδηλάτων Νόμου του 2018”. Συγκεκριμένα, στην υφιστάμενη νομοθεσία θα προστεθεί ο ορισμός του “σκούτερ”, αφού καταβληθεί προσπάθεια για μια πιο δόκιμη ονομασία, θα προστεθούν οι προδιαγραφές που θα αφορούν το όριο ηλικίας χρήστη, τη μέγιστη ταχύτητα αλλά και τεχνικές προδιαγραφές που θα αφορούν στο φως, πέδηση, κουδούνι, κράνος κ.ά. Με την ενσωμάτωση σχετικής πρόνοιας θα καθορίζεται η διακίνηση των “σκούτερ”, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας και θα υπάρχει και διάταξη σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι θα έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν τη χρήση τους σε συγκεκριμένους πεζόδρομους και πλατείες.

Το τροποιητικό προσχέδιο νομοσχεδίου του “περί Ρύθμισης της Διακίνησης των Ποδηλάτων Νόμου” αναμένεται να ετοιμαστεί εντός του Οκτωβρίου, 2019.

3.       Σημειώνεται ότι, από στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ομοιόμορφη ρύθμιση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση και αστυνόμευση των λεγάμενων personal mobility vehicles”. Το Υπουργείο, παράλληλα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, μελετά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την 1 Οκτωβρίου, 2019 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση του High Level Group on Road Safetyγια συζήτηση της ρύθμισης των “σκούτερ”, στην οποία θα μετέχει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών κα Έργων) λειτουργός της Ομάδας Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου. Όλες οι πληροφορίες που θα εξασφαλισθούν, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων