Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.004

 Απάντηση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.004, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α)     Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με τίτλο “Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας 2018”, γίνεται αναφορά σε διενέργεια επεμβάσεων που περιλαμβάνουν εκβραχισμό για σκοπούς δημιουργίας και διαπλάτυνσης της αμμώδους παραλίας “Καφίζη”.  Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, το γραφείο της Επάρχου δεν έδωσε οποιαδήποτε άδεια για εκβραχισμό στην περιοχή, αλλά ούτε υποβλήθηκε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει εάν έγιναν ή πότε έγιναν οι αναφερόμενες παρανομίες.  Σίγουρα μια τέτοια επέμβαση αλλοίωσε τη μορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής, χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό, ωστόσο εξακολουθεί να είναι μια φυσική παραλία, την οποία απολαμβάνουν ντόπιοι και ξένοι.

(β)     Σε ό,τι αφορά την κήρυξη της περιοχής “Καφίζης” σε περιοχή λουομένων, αυτή έγινε με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερ. 15.4.2016, αφού προηγουμένως λήφθηκαν οι θετικές απόψεις όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών, ήτοι, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Τουρισμού (πρώην Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού), του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Λιμενικής Αστυνομίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ τον Αύγουστο του 2017 εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Σχέδιο Χρήσης της υπό αναφορά παραλίας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων