Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.754

 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

          Ο Εμπλουτισμός ως εργαλείο σε θαλάσσια οικοσυστήματα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάσωση ειδών (σολομός, χέλι, οξύρρυγχος κ.τ.λ.) που απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση.  Αφορά συνήθως στην προστασία κατά τα ευαίσθητα στάδια αναπαραγωγής σε τεχνητές συνθήκες για μεγιστοποίηση της αναπαραγωγικής ικανότητας και την προστασία νεαρών απογόνων σε τεχνητές συνθήκες για αύξηση της ικανότητας επιβίωσης τους κατά την απελευθέρωση τους στο φυσικό περιβάλλον.

          Αυτός ο χειρισμός μπορεί να αποτελεί ελκυστική πρόταση για την άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων όπως η υπεραλίευση ή αλλοίωση οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή κ.ά.  Ωστόσο, το μέτρο αυτό εγκυμονεί κίνδυνο για αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διατάραξη φυσικών ισορροπιών, ο διατροφικός ανταγωνισμός, η τροποποίηση της γενετικής ποικιλότητας, η εισαγωγή ασθενειών στο φυσικό πληθυσμό κ.ά.  Παράλληλα, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την ανάπτυξη των αποθεμάτων σε τεχνητό περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτείται προσεκτική ανάλυση για να διακριβωθεί ότι οι στόχοι της αποκατάστασης των αποθεμάτων δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέτρα διαχείρισης.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα εργαλεία αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από κανένα περιφερειακό οργανισμό (στον οποίο εντάσσεται η Κύπρος) ως εργαλεία διαχείρισης της αλιείας.

          Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει χρηματοδοτικό εργαλείο τεχνικών μέτρων για την αλιεία και την διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά στην περίπτωση του εμπλουτισμού, ένεκα της ιδιαιτερότητας της δράσης, δεν είναι επιλέξιμη εκτός αν υπάρχει θεσπισμένη ως ανάγκη σε ευρωπαϊκό κανονισμό (όπως στην περίπτωση προστασίας του ευρωπαϊκού χελιού και του οξυρρύγχου).

          Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 2000 το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε μια προσπάθεια διερεύνησης της επιβίωσης ιχθύων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (και τις επιπτώσεις της διαφυγής ιχθύων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας), απελευθέρωσε 3.000 μαρκαρισμένα μυτάκια (είδος ψαριού που ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών) τα οποία είχαν μεγαλώσει σε τεχνητές συνθήκες στον ερευνητικό σταθμό Μενεού.  Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος έδειξαν ότι η ένταξη των ψαριών αυτών στο περιβάλλον, σε αυτό το στάδιο, ήταν σχεδόν μηδενική και οικονομικά ασύμφορη ως μέθοδος εμπλουτισμού του φυσικού αποθέματος.

          Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τις διαφυγές ψαριών τα τελευταία χρόνια από κλουβιά ιχθυοτροφείων (τόσο από μαζικές διαφυγές ένεκα ατυχημάτων όσο και από απελευθερώσεις), είδη όπως το λαβράκι και η τσιπούρα δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν μαζικά στο περιβάλλον και να συνδράμουν σε σημαντική αύξηση του φυσικού αποθέματος.  Τίθεται επομένως ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας της μεθόδου αυτής, σε σχέση με άλλες δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη, χρηματοδοτούνται και θεωρούνται απαλλαγμένες περιβαλλοντικού ρίσκου όπως π.χ. η παρακολούθηση των αποθεμάτων, η προσαρμογή της αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα μέσω της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών, η προστασία συγκεκριμένων περιοχών και η απαγόρευση της αλιείας σε αυτές κ.λπ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων