Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.702

Απάντηση ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.702, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λιλλήκα

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας διαβιβάζω πίνακες στους οποίους καταγράφονται τα ζητηθέντα στοιχεία, για τα τελευταία τρία έτη (από 1/11/2016-31/3/2019), αναφορικά με το ποσό που πληρώθηκε στα άτομα που εγκρίθηκαν για επίδομα ανεργίας λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων ή τερματισμού της απασχόλησής τους κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου) στην τουριστική βιομηχανία.

2.      Σημειώνεται ότι τα ζητηθέντα στοιχεία που αφορούν στις εισφορές των εργαζομένων της τουριστικής βιομηχανίας προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην καταβολή συντάξεων στους εν λόγω εργαζόμενους, δεν μπορούν να εξαχθούν από το μηχανογραφημένο σύστημα, καθότι τα στοιχεία που αφορούν στις εισφορές και τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δε χωρίζονται ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή ανά κωδικό επαγγέλματος:

Αριθμός προσώπων που εγκρίθηκαν για επίδομα ανεργίας λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών των εργοδοτών ή τερματισμού της απασχόλησής τους κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου) στην Τουριστική Βιομηχανία, και το ποσό που πληρώθηκε κατά  Κοινότητα και έτος

 

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κοινότητα

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Αύξησης

%

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Αύξησης

%

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

Ελληνοκύπριοι

4.590

4.702

2,44%

10.794.178

11.317.760

4,85%

Αλλοδαποί

309

344

11,33%

507.108

543.424

7,16%

Κοινοτικοί

2.810

3.222

14,66%

4.454.070

5.495.750

23,39%

Τουρκοκύπριοι

19

22

15,79%

29.120

33.428

14,79%

Σύνολο

7.728

8.290

7,27%

15.784.476

17.390.362

10,17%

 

Β. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Κοινότητα

Αύξησης

Αύξησης

 

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

%

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

%

Ελληνοκύπριοι

633

592

-6,48%

1.695.720

1.651.586

-2,60%

Αλλοδαποί

51

64

25,49%

69.416

105.160

51,49%

Κοινοτικοί

386

393

1,81%

587.388

627.328

6,80%

Τουρκοκύπριοι

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Σύνολο

1.070

1.049

-1,96%

2.352.524

2.384.074

1,34%

 

 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Κοινότητα

Αύξησης

Αύξησης

 

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

%

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

%

Ελληνοκύπριοι

421

406

-3,56%

1.030.406

1.044.224

1,34%

Αλλοδαποί

26

40

53,85%

49.920

86.990

74,26%

Κοινοτικοί

118

120

1,69%

201.060

220.592

9,71%

Τουρκοκύπριοι

1

1

0,00%

492

594

20,73%

Σύνολο

566

567

0,18%

1.281.878

1.352.400

5,50%

 

Δ. ΣΥΝΟΛΟ

Κοινότητα

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Αύξησης

%

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Αύξησης

%

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

1/11/17-31/3/18

1/11/18-31/3/19

Ελληνοκύπριοι

5.644

5.700

0,99%

13.520.304

14.013.570

3,65%

Αλλοδαποί

386

448

16,06%

626.444

735.574

17,42%

Κοινοτικοί

3.314

3.735

12,70%

5.242.518

6.343.670

21,00%

Τουρκοκύπριοι

20

23

15,00%

29.612

34.022

14,89%

Σύνολο

9.364

9.906

5,79%

19.418.878

21.126.836

8,80%

 

Σημείωση: Στον αριθμό των Αλλοδαπών και Κοινοτικών πιθανώς να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και προέρχονται από τρίτες χώρες ή χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίστοιχα.

 

Αριθμός προσώπων που εγκρίθηκαν για επίδομα ανεργίας λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών των εργοδοτών ή τερματισμού της απασχόλησής τους κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου) στην Τουριστική Βιομηχανία, και το ποσό που πληρώθηκε κατά  Κοινότητα και έτος

 

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κοινότητα

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Αύξησης

%

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Αύξησης

%

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

Ελληνοκύπριοι

4.500

4.590

2,00%

10.840.140

10.794.178

-0,42%

Αλλοδαποί

282

309

9,57%

473.788

507.108

7,03%

Κοινοτικοί

2.506

2.810

12,13%

3.980.836

4.454.070

11,89%

Τουρκοκύπριοι

16

19

18,75%

18.232

29.120

59,72%

Σύνολο

7.304

7.728

5,81%

15.312.996

15.784.476

3,08%

 

Β. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Κοινότητα

Αύξησης

Αύξησης

 

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

%

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

%

Ελληνοκύπριοι

643

633

-1,56%

1.746.064

1.695.720

-2,88%

Αλλοδαποί

44

51

15,91%

55.458

69.416

25,17%

Κοινοτικοί

354

386

9,04%

541.934

587.388

8,39%

Τουρκοκύπριοι

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Σύνολο

1.041

1.070

2,79%

2.343.456

2.352.524

0,39%

 

 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας €

Ποσοστό

Κοινότητα

Αύξησης

Αύξησης

 

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

%

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

%

Ελληνοκύπριοι

434

421

-3,00%

1.037.304

1.030.406

-0,66%

Αλλοδαποί

25

26

4,00%

53.734

49.920

-7,10%

Κοινοτικοί

125

118

-5,60%

195.064

201.060

3,07%

Τουρκοκύπριοι

1

1

0,00%

396

492

24,24%

Σύνολο

585

566

-3,25%

1.286.498

1.281.878

-0,36%

 

Δ. ΣΥΝΟΛΟ

Κοινότητα

Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο

Ποσοστό

Αύξησης

%

Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας

Ποσοστό

Αύξησης

%

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

1/11/16-31/3/17

1/11/17-31/3/18

 

Ελληνοκύπριοι

5.577

5.644

1,20%

13.623.508

13.520.304

-0,76%

Αλλοδαποί

351

386

9,97%

582.980

626.444

7,46%

Κοινοτικοί

2.985

3.314

11,02%

4.717.834

5.242.518

11,12%

Τουρκοκύπριοι

17

20

17,65%

18.628

29.612

58,96%

Σύνολο

8.930

9.364

4,86%

18.942.950

19.418.878

2,51%

 

Σημείωση: Στον αριθμό των Αλλοδαπών και Κοινοτικών πιθανώς να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και προέρχονται από τρίτες χώρες ή χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίστοιχα.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων