Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.644

Απάντηση ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.644, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

             «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.011.03.644 και ημερομηνίας 23/05/19, από το αρμόδιο Τμήμα, το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2.      Τα μέτρα που λήφθηκαν από τότε για να προστατευτεί ο πληθυσμός, περιλαμβάνουν:

α)      Η Κύπρος έχει προβεί σε κύρωση της Σύμβασης Μιναμάτα των Ηνωμένων Εθνών για τον Υδράργυρο [Ο περί της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2018 (Ν. 19(ΙΙΙ)/2018].

β)      Σε εθνικά προγράμματα ελέγχου παρακολουθούνται τα επίπεδα υδραργύρου στο πόσιμο νερό, σε διάφορα είδη τροφίμων (ψάρια και ψαρικά, δημητριακά και προϊόντα τους, γάλα και γαλακτοκομικά, κρέας και προϊόντα, παιδικές τροφές κ.ά.) και σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως επιφανειακό, υπόγειο, θαλάσσιο και ανακυκλωμένο νερό και ιζήματα καθώς επίσης και σε φίλτρα αέρα. Από την διαχρονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα δείγματα πόσιμου, επιφανειακού και υπόγειου νερού καθώς και σε φίλτρα αέρα δεν ανιχνεύθηκε υδράργυρος. Στα θαλάσσια νερά και ιζήματα τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επίπεδα υδραργύρου που γενικά δεν υπερβαίνουν το νομοθετικό όριο (0,07ppb, Οδηγία 2013/39/ΕΕ). Θετικά δείγματα, πάνω από το όριο, εντοπίσθηκαν περιστασιακά, μόνο σε θαλάσσια νερά τα οποία προέρχονταν από σημεία κοντά σε λιμάνια όπου υπάρχουν πιθανές πηγές ρύπανσης, όπως τα διυλιστήρια στην Λάρνακα και το Βασιλικό. Για όλα τα αποτελέσματα ενημερώνεται η Αρμόδια Αρχή, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Επίσης όσον αφορά, στο ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας προσδιορίζονται θετικά δείγματα σε χαμηλά επίπεδα κάτω από το όριο λειτουργίας των σταθμών 5ppb.  Για τα αποτελέσματα αυτά ενημερώνεται η Αρμόδια Αρχή, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

γ)      Το Γενικό Χημείο του Κράτους συμμετείχε στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA EU-Menu) για την εναρμονισμένη πανευρωπαϊκά καταγραφή των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα θα δημιουργήσουν βάση δεδομένων, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα.

3.      Το έργο DEMOCOPHES, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο οποίο συμμετείχε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ολοκληρώθηκε το 2012.  Η επίσημη πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου έγινε σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Οκτώβρη του 2012.

          Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνεχίζει να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Βιοπαρακολούθηση του Ανθρώπου (www.hbm4eu.eu, Ορίζοντας 2020, 2017-2021), στην οποία εξετάζεται η έκθεση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού στον υδράργυρο και άλλες ουσίες προτεραιότητας.

          Το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατόπιν εκλογικής επιλογής από τις 29 συμμετέχουσες χώρες, έχει αναλάβει τον ρόλο του “Chemical Leader for Mercury and Methylmercury”, όπου γίνεται καθορισμός και παρακολούθηση των δράσεων του έργου HBM4EU, από τις οποίες θα προκύψουν επιστημονικά δεδομένα για υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τον υδράργυρο.

4.      Γίνονται αναλύσεις για τον προσδιορισμό υδραργύρου σε ψάρια και ψαρικά της θάλασσας καθώς επίσης και των ιχθυοτροφείων της Κύπρου και τα αποτελέσματα σε ψάρια μικρού μεγέθους καταδεικνύουν χαμηλά επίπεδα υδραργύρου (όρια ανίχνευσης). Στα μεγάλα ψάρια (π.χ ξιφίας, τόνος κ.ά.) προσδιορίζονται θετικά δείγματα αλλά χαμηλότερα του ανώτατου επιτρεπτού επιπέδου (ΜΙ= 1 mg/kg για μεγάλα ψάρια βάσει του Κανονισμού ΕΚ/1881/2006).

5.      Στο πλαίσιο του έργου HBM4EU, το ΓΧΚ συμμετέχει ως εταίρος στη δέσμη εργασίας για την επικοινωνία, όπου προβλέπεται η ετοιμασία υλικού ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τις ουσίες προτεραιότητας που μελετούνται στο έργο, μεταξύ των οποίων και ο υδράργυρος.

6.      Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεση σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων