Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.616

Απάντηση ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.616, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
(Α) Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών προχώρησε στη διενέργεια έρευνας με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την ύπαρξη Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑΘΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας (επισυνάπτεται περιληπτικό σημείωμα με τα αποτελέσματα) έγινε στις 8 Οκτωβρίου, 2018 σε εκδήλωση που οργανώθηκε στα πλαίσια των εγκαινίων της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης.
(Β) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι καθυστερημένες πληρωμές για ευπαθή ή άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής μεγαλύτερες των 30 ημερών, αποτελούν την πιο συχνή ΑΘΕΠ που παρατηρείται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, σε κλίμακα από “1=ποτέ” μέχρι “5=πολύ συχνά”, για τους μεμονωμένους γεωργούς/κτηνοτρόφους και τις Οργανώσεις τους, καταγράφεται αντίστοιχα, τιμή συχνότητας 4,02 και 3,69.
(Γ) Η αντιμετώπιση των ΑΘΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς το φαινόμενο των ΑΘΕΠ έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον γεωργό αλλά και στο περιβάλλον και την οικονομία, όπως απώλεια εισοδήματος, υψηλότερο κόστος παραγωγής, δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής και υπερπαραγωγή προϊόντων που οδηγεί σε σπατάλη τροφίμων. Επίσης, το εν λόγω φαινόμενο εκτιμάται ότι περιορίζει τόσο την αγοραστική δύναμη, όσο και τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά “γεωργικό” αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές, παράλληλα, προεκτάσεις.
(Δ) Ως εκ τούτου επιθυμώ να σας ενημερώσω περαιτέρω ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ολοκληρώσει και αποστείλει στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των ΑΘΕΠ που παρατηρούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα είναι σε θέση να υποβάλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
(Ε) Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
 

.
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων