Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.581

Απάντηση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.581, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.      Το έργο “Διαμόρφωση/Τοπιοτέχνηση του Ποταμού Τρέμυθου στο Κίτι” προτείνεται να χωροθετηθεί στο χώρο του ποταμού Τρέμυθου, στην κοινότητα Κιτίου, με σκοπό τη χρήση του ως άξονα περιπάτου, ποδηλατοδρόμου, γραμμικού Πάρκου Πρασίνου, καθώς και για τη σύνδεση των περιοχών της νότιας και δυτικής οικιστικής περιοχής της Κοινότητας.  Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τόσο του ντόπιου όσο και του ξένου που επισκέπτεται το αρχαίο Μνημείο της Παναγίας Αγγελόκτιστης.

3.      Σημειώνεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου για να προωθήσει την υλοποίηση του εν λόγω έργου ακολούθησε την διαδικασία προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης από ιδιώτες μελετητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

4.      Η Επαρχιακή Διοίκηση για την υλοποίηση το εν λόγω έργου προέβη σε προκαταρκτική αξιολόγηση και διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα Τμήματα των οποίων οι απόψεις ήταν θετικές υπό προϋποθέσεις.  Θα ακολουθήσει περιβαλλοντική και υδρολογική μελέτη.

5.      Σημειώνεται ότι η διαδικασία προώθησης του έργου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ως εκ τούτου προτού συμπεριληφθεί το εν λόγω έργο στον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό θα αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών, η έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων, της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής, κοστολόγηση και εάν αυτό απαιτείται η ετοιμασία Σημειώματος Έργου (PCN).»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων