Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.550

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.550, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

          «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε από το αρμόδιο Τμήμα, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, είναι η ακόλουθη:

2.         Η ψυχιατρική κλινική στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, διαθέτει 20 κλίνες και λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

3.         Αποστολή της ψυχιατρικής κλινικής είναι η παροχή πολύπλευρης φροντίδας σε ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών ή προβλημάτων και χρειάζονται εντατική και βραχυπρόθεσμη θεραπεία.

4.         Βασικός στόχος είναι να ξεπεραστεί η οξεία φάση του προβλήματος και να επανέλθει το άτομο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη φυσιολογική του ζωή.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη σφαιρική αξιολόγηση των αναγκών και προβλημάτων κάθε ασθενούς, την εφαρμογή ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων και την παρέμβαση στα πλαίσια της οικογένειας.  Το θεραπευτικό πρόγραμμα του ασθενούς εκπονείται από μια διεπαγγελματική ομάδα η οποία περιλαμβάνει Ψυχίατρους, Κλινικό Ψυχολόγο, Νοσηλευτές, Εργοθεραπεύτρια, Κοινοτικό Νοσηλευτή και στηρίζεται στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

5.         Στην ψυχιατρική κλινική Λευκωσίας συγκεκριμένα διεξάγονται τα ακόλουθα θεραπευτικά προγράμματα:

·                Εκκλησιασμός προαιρετικά κάθε Κυριακή πρωί

·                Ατομικές συνεργασίες (5 φορές την εβδομάδα)

·                Ομάδα διαχείρισης άγχους (1 φορά την εβδομάδα)

·                Ομάδα ψυχοθεραπείας από Ψυχολόγους (2 φορές την εβδομάδα)

·                Ομάδα εργοθεραπείας (3 φορές την εβδομάδα)

·                Ομάδα Χειροτεχνίας από Λειτουργό των Επιμορφωτικών μαθημάτων (1 φορά την εβδομάδα)

·                Ομάδα ζωγραφικής (1 φορά την εβδομάδα)

·                Ελεύθερες δραστηριότητες από Νοσηλευτές (2 φορές την εβδομάδα)

·                Γυμναστική - μαγειρική - επιτραπέζια παιχνίδια έξοδοι στο mall (1 φορά την εβδομάδα)

·                Ραδιόφωνο - Τηλεόραση D.V.D. (1 φορά την εβδομάδα)

          Επιπρόσθετα υπάρχει η Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της κλινικής η οποία διοργανώνει εκδρομές 2 φορές τον χρόνο, εξόδους σε πάρκα και διάφορες άλλες εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα).

6.         Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Νοσηλευόμενων αναλυτικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

7.         Το Κέντρο Ημέρας Λεμεσού πρόκειται για μια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποτελεί ένα χώρο υποδοχής ατόμων με σοβαρά ψυχικά προβλήματα που ζούνε στην κοινότητα χωρίς απασχόληση και κοινωνικές σχέσεις.  Τα άτομα σε ένα φιλόξενο και παράλληλα απαιτητικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα καθημερινά μέσα από μια σειρά κοινωνικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων να σταθεροποιήσουν και να βελτιώσουν την πορεία της ψυχικής τους υγείας.  Ο σχεδιασμός του προγράμματος του Κέντρου Ημέρας στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων.  Απευθύνεται σε άτομα με διαταραχές στην ψυχική υγεία ηλικίας από 17 μέχρι 60 ετών στα οποία περιθωριοποίηση και η ψυχική ασθένεια έχουν μειώσει την προσαρμοστικότητα και τη λειτουργικότητα τους και σε άτομα που η ψυχική τους κατάσταση απαιτεί εξειδικευμένη παρακολούθηση από ειδικούς ψυχικής υγείας.

8.         Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παροχή σταθερής φροντίδας (κλινική, νοσηλευτική, θεραπευτική και αποκαταστασιακή) των ατόμων.  Παρέχονται υπηρεσίες από Ψυχολόγους, Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας και Ερεγοθεραπευτές.  Αναλαμβάνει το θεραπευτικό σχεδιασμό εξατομικευμένης φροντίδας για το κάθε άτομο μέσα στα πλαίσια του αποκαταστασιακού προγράμματος της δομής σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όπως Ψυχιατρική κλινική, το τμήμα Κοινοτικής Ψυχιατρικής, την Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης, καθώς και με το τοπικό Γραφείο Ευημερίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.  Γενικά ο ρόλος του Κέντρου Ημέρας συνίσταται στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συμπεριφοράς των ατόμων, στην θεραπευτική υποστήριξη τους καθώς και στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επαναξιολόγηση των εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας για το κάθε άτομο.

9.         Το Κέντρο Ημέρας δέχεται άτομα με ψυχικά προβλήματα τα οποία είτε παραπέμπονται από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, είτε προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία.

10.      Διαδικασία Ένταξης:  Από τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει να γίνει μέλος του Κέντρου Ημέρας μεσολαβούν πολλά και διαφορετικά στάδια μέχρι να μπορέσει το άτομο να συμμετάσχει ενεργά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.  Σημαντικοί παράγοντες είναι αρχικά η ενθάρρυνση για συμμετοχή στις δραστηριότητες, η τόνωση αυτοπεποίθησης και η συνεργασία με την οικογένεια, στοιχεία που λειτουργούν υποστηρικτικά για την βελτίωση των δεξιοτήτων, τόσο μέσα από θεραπευτικές όσο και μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας.  Οι Λειτουργοί αποτελούν τα σταθερά πρόσωπα αναφοράς, που θα αναλάβουν την ξενάγηση και ενημέρωση του ατόμου αλλά και της οικογένειας του, για το χώρο και τα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας.  Έχουν την ευθύνη για την λήψη πληροφοριών που αφορούν το άτομο (π.χ. ιστορικού, λήψη πληροφοριών από τη δομή ή από το άτομο που κάνει την παραπομπή, από την οικογένεια, από το ίδιο το άτομο κ.λπ.).  Με βάση τις πρώτες πληροφορίες τις πρώτες μέρες ενθαρρύνεται το άτομο να συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα.  Γίνεται η πρώτη αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών του ατόμου. Μετά τις πρώτες μέρες συμμετοχής του ατόμου στα προγράμματα, η Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου σε συνεργασία με το ίδιο το άτομο, καταλήγει στο εξατομικευμένο πρόγραμμα συμμετοχής του κάθε ατόμου στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας.

11.      Κριτήρια Ένταξης

1.         Η ψυχική κατάσταση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να μη χρήζει νοσηλείας.  Σε στιγμές κρίσης/υποτροπής το άτομο παραπέμπεται για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου.  Κατά την διάρκεια της νοσηλείας κάποιου μέλους του Κέντρου Ημέρας, συνεχίζεται η επαφή μαζί του με λειτουργούς του Κέντρου Ημέρας και σχεδιάζεται σταδιακά η επανένταξη του στο Κέντρο Ημέρας.

2.         α)      Άτομα με προβλήματα διανοητικής καθυστέρησης δεν γίνονται αποδεκτά ακόμη και αν συνυπάρχουν δευτερογενή προβλήματα ψυχικής υγείας.  Δεν αποκλείονται άτομα στα οποία η ψυχική τους αρρώστια επέφερε κάποια διανοητική έκπτωση.

β)      Άτομα με προβλήματα εθισμού σε αλκοόλ ή ναρκωτικά, δεν γίνονται αποδεκτά.

γ)      Άτομα με σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας γίνονται αποδεκτά, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση από την θεραπευτική ομάδα.

12.      Στο χώρο του Κέντρου Ημέρας γίνονται διάφορες δραστηριότητες, ψυχοθεραπευτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές.  Οι ψυχοθεραπευτικές δραστηριότητες συνιστούν κυρίως μικρές ή μεγάλες ομάδες με συγκεκριμένη κατεύθυνση (π.χ. υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, εικαστική θεραπεία, εργοθεραπεία), ενώ οι εκπαιδευτικές επικεντρώνονται στην κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για την αυτόνομη διαβίωση.

13.      Στο Κέντρο Ημέρας Λεμεσού τα προγράμματα που προσφέρονται για την απασχόληση των ασθενών σε εβδομαδιαία βάση είναι:

·                Δευτέρα και Παρασκευή γίνεται εκπαιδευτική ομάδα από το νοσηλευτικό προσωπικό

·                Τρίτη πρωί - Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης από την Εργοθεραπεύτρια

·                Τρίτη και Πέμπτη πρωί - Γυμναστική από τα Επιμορφωτικά Κέντρα

·                Τετάρτη απόγευμα - Χορός και ζωγραφική από τα Επιμορφωτικά Κέντρα

·                Τετάρτη πρωί - Ομάδα Κοινωνικών συνδιαλλαγών και αυτοφροντίδας από την Εργοθεραπεύτρια

·                Παρασκευή πρωί - Ομάδα γνωστικής οργάνωσης από την Εργοθεραπεύτρια

Επιπρόσθετα παρέχονται προγράμματα όπως:

·                Χοροθεραπεία

·                Μουσικοθεραπεία

·                Εικαστική θεραπεία

·                Εργοθεραπεία

·                Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική

·                Θέατρο

·                Γυμναστική

·                Χειροτεχνία

·                Ομάδα ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και νοητικής ενδυνάμωσης

·                Ομάδα έκφρασης συναισθημάτων

·                Εκπαιδευτική ομάδα

·                Ομάδα ταξιδεύοντας στον κόσμο (πολυθρονοταξίδια)

          Επίσης τα προγράμματα που προσφέρονται σε καθημερινή βάση είναι ο “πρωινός προγραμματισμός” καθώς και οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους ασθενείς/ατομικά προγράμματα από το νοσηλευτή αναφοράς.

14.    Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες, παράλληλα γίνονται εκδηλώσεις με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ατόμων, όπως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, παράλληλα με εξόδους και εκδρομές με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που έχουν σαν κύριο μέλημα πέραν της κοινωνικοποίησης του ατόμου, τον αγώνα ενάντια στο στίγμα και στην προκατάληψη που συνοδεύει την ψυχική νόσο.

15.    Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεση σας.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων