Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.542

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.542, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

          Η μεταφορά τουριστών, ακόμη και εάν αυτή γίνεται από επαγγελματίες αλιείς στα πλαίσια του αλιευτικού τουρισμού, είναι θέμα που αφορά το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΝ), ως η αρμόδια αρχή που εκδίδει πιστοποιητικά καταλληλόλητας των σκαφών για τη μεταφορά τουριστών (Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ακτοπλοϊκού Επιβατικού Σκάφους).  Το ΥΝ έχει ετοιμάσει για το σκοπό αυτό εγκύκλιο, η οποία αφορά στον αλιευτικό τουρισμό και τις απαιτήσεις που τίθενται για τα αλιευτικά σκάφη, προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.  Προσχέδιο της εγκυκλίου έχει αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους φορείς από τους οποίους έχουν εξασφαλιστεί σχόλια.  Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία της εν λόγω εγκυκλίου, λήφθηκαν υπόψη και οι απόψεις του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και τις απατήσεις που θα πρέπει να υφίστανται για σκοπούς ασφάλειας των επιβατών και του πληρώματος.

          Στις 24 Μαΐου, το ΤΑΘΕ σε συνεργασία με το ΥΝ, παρουσίασαν στους ενδιαφερόμενους φορείς τις επιμέρους απαιτήσεις που θα ισχύουν για δραστηριοποίηση στον αλιευτικό τουρισμό, καθώς και τις δυνατότητες σχετικής χρηματοδότησης μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα.  Μετά και την εν λόγω παρουσίαση, αναμένεται ότι το πρόγραμμα για τον αλιευτικό τουρισμό θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, με την κυκλοφορία της τελικής εγκυκλίου από το ΥΝ.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων