Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.524

Απάντηση ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.524, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)     Ο σχεδιασμός του Κράτους όσον αφορά το μέλλον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου εμπεριέχεται στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο “Μεταρρύθμιση/Μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου” με αριθμούς απόφασης 81.919, 82.954 και 84.039 (2017), καθώς επίσης και την απόφαση 85.746 του 2018 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.  Οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν το μέλλον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου προνοούν, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση άδειας χρήσης του Σιλό της ΕΣΚ σε στρατηγικό επενδυτή μέσω διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών, τη σύσταση με ειδικό νομοσχέδιο Υπηρεσίας Σιτηρών στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την πώληση ή μίσθωση των ακινήτων που δεν θα αξιοποιηθούν για κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών της Δημοκρατίας.

(β)     Η εφαρμογή των πολιτικών κατευθύνσεων υλοποιήθηκε με τη σύσταση εθνικής νομοθεσίας, η οποία, μετά και τη Δημόσια Διαβούλευση, βρίσκεται στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας πριν την υποβολή της για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(γ)     Όσον αφορά το μέλλον των υπαλλήλων της ΕΣΚ, το θέμα έτυχε χειρισμού στη βάση νομοσχεδίων, τα οποία ετοίμασε το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του οποίου μπορείτε να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες που αυτά περιλαμβάνουν.

2.      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις κρίνετε αναγκαίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων