Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.523

Απάντηση ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.523, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου στους εκτοπισθέντες:
2. Στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση ως προς την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχους εκτοπισθέντες στην ΥΜΑΠΕ για επιδότηση ενοικίου λόγω της μείωσης του προσωπικού, αλλά και της αύξησης του αριθμού των επιδοτούμενων.
3. Σήμερα, μετά την πρόσφατη πρόσληψη προσωπικού ορισμένης διάρκειας (12 άτομα) το χρονικό πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από την ΥΑΜΑΠΕ, έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:
(α) Χρονικό πλαίσιο εξέτασης νέας αίτησης από μονήρη άτομα και οικογένειες:
2-3 μήνες στην Επαρχία Λευκωσίας
2 μήνες στην Επαρχία Λεμεσού/Πάφου
3-4 μήνες στις Επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου
(β) Χρονικό πλαίσιο εξέτασης νέας αίτησης από φοιτητές (νέους και υφιστάμενους φοιτητές):
3-4 μήνες στην Επαρχία Λευκωσίας
2 μήνες στην Επαρχία Λεμεσού/ Πάφου
Οι Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου δεν έχουν επιδοτούμενους φοιτητές
(γ) Χρονικό πλαίσιο επανεξέτασης και επανένταξης υφισταμένων επιδοτούμενων μονήρων ατόμων και οικογενειών, στα πλαίσια ετήσιου ελέγχου:
2 μήνες στην Επαρχία Λευκωσίας
2 μήνες στις Επαρχίες Λεμεσού/Πάφου
3-4 μήνες στις Επαρχίες Λάρνακας/Αμμόχωστου
4. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν αναδρομικά όλα τα ποσά επιδότησης, νοουμένου ότι θα εγκριθεί με βάση τα κριτήρια η αίτηση τους.
5. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»
 


 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων