Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.513

 Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

          Μέσα στα πλαίσια των ελέγχων που διεξάγει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την προστασία και λειτουργικότητα των συστημάτων του, διαπίστωσε σε επιτόπιο έλεγχο, ότι οι όροι που τέθηκαν κατά την ανέγερση του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αυγόρου για τον αγωγό Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου, ο οποίος διασχίζει το τεμάχιο στο οποίο ανεγέρθηκε το Νηπιαγωγείο, δεν τηρούνταν.

          Συγκεκριμένα κατά την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας για την υπό αναφορά ανάπτυξη, τέθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι όροι:

          “Δεν θα γίνει οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή ή τοποθέτηση παιγνιδιών ή δενδροφύτευση επί της απαλλοτριωμένης λωρίδας γης σε σχέση με τον αγωγό ύδρευσης που διέρχεται διαμέσου του τεμαχίου, καθώς και στη νησίδα επαναστροφής, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε συνεργεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για σκοπούς ελέγχου/συντήρησης του αγωγού.  Επίσης πάνω στην απαλλοτριωμένη λωρίδα γης που περνά από το χώρο που θα πλακοστρωθεί με κυβόλιθους (εγκριμένο χωροταξικό σχέδιο), θα πρέπει να κατασκευαστούν σε όλο το πλάτος της απαλλοτρίωσης, πλάκες από σκυρόδεμα πάχους 20cm, οπλισμένες σταυροειδώς με χάλυβα διαμ. 12mm ανά 20mm.”

          Κατά τον αναφερόμενο έλεγχο, διαπιστώθηκε μόνιμη περίφραξη και εγκαταστάσεις παιγνιδότοπου εντός του δικαιώματος δουλείας του αγωγού και το ΤΑΥ συνέστησε την άμεση συμμόρφωση με τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας, δηλαδή, τη μετακίνηση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός του δικαιώματος δουλείας του αγωγού.

          Το θέμα συζητήθηκε σε συσκέψεις με την Τοπική Αρχή και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και προκειμένου το ΤΑΥ να υποβοηθήσει την Τοπική Αρχή να συμμορφωθεί με την υφιστάμενη κατάσταση, δεσμεύτηκε να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του αγωγού.  Για το σκοπό αυτό το ΤΑΥ διεξήγαγε σχετική μελέτη και προνόησε συγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό του 2019.  Τα αποτελέσματα της μελέτης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2019, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπου συμφωνήθηκαν τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για συμμόρφωση με την υφιστάμενη κατάσταση.

          Σημειώνεται ότι η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα λειτουργεί το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και παράλληλα σε χρόνο που οι καταναλώσεις της περιοχής Αμμοχώστου θα είναι χαμηλές, ώστε ο επηρεασμός από τη διακοπή της παροχής από τον αγωγό να είναι ο ελάχιστος.

          Το ΤΑΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το θέμα να διευθετηθεί πριν το τέλος του 2019.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

           

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

2.      Η απαλλοτριωμένη λωρίδα γης σε σχέση με τον αγωγό Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου δεν χρησιμοποιείται από τα παιδιά του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου.

3.      Σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2019 έγιναν συστάσεις στη Σχολική Εφορεία Αυγόρου όπως ετοιμαστεί σχέδιο μετακίνησης των παιχνιδιών από το συγκεκριμένο χώρο και επανατοποθέτησής τους στην αυλή σε νέο χώρο όπως αυτός καθορίζεται στα σχέδια της Πολεοδομικής Αδειας ως “χώρος παιχνιδιών”.

4.      Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανέλαβε όπως εντός του 2019 εκτελέσει εργασίες μέρους των σωληνώσεων του αγωγού Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου που επηρεάζουν την αυλή του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου.

5.      Το θέμα παρακολουθείται από λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.»

    

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων