Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.499

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση επιθυμώ να σημειώσω τα πιο κάτω:

1.         Σε σχέση με τα ερωτήματα αρ. 1 και 2 αυτά θα πρέπει να απαντηθούν είτε από το Τμήμα Στατιστικής ή από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

2.         Σε σχέση με το ερώτημα αρ. 3 σημειώνονται τα ακόλουθα:

2.1.           Από την ανάληψη της διαχείρισης του Λιμανιού από τους Διαχειριστές, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένοι εισαγωγείς ελαστικών να αποφεύγουν να πληρώνουν περιβαλλοντικά τέλη στα αρμόδια “Συστήματα Ρευμάτων Απορριμμάτων”. Προηγουμένως, η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) αναλάμβανε να σταματά ένα φορτίο αν δεν είχε πληρωμένα όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά τέλη. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους διαχειριστές, καθώς ως ιδιώτες, δεν έχουν οποιαδήποτε εξουσία κατακράτησης φορτίων, και ούτε νόμιμη υποχρέωση για να διενεργούν τέτοιους ελέγχους.

2.2.           Το πιο πάνω θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές υπό την προεδρία του Γ.Δ. του ΥΜΕΕ και έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα:

·         Η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος να διερευνήσει κατά πόσο τα φορτία ελαστικών που εισάγονται στο Λιμάνι μπορούν να καταγράφονται ξεχωριστά στο Port Community System (PCS).

·         Το Τμήμα Περιβάλλοντος να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση, αναβάθμιση ή και πιθανή αντικατάσταση του Λογισμικού Συστήματός του, ώστε να λαμβάνει τα σχετικά στοιχεία από το PCS απευθείας.

              Με βάση τα πιο πάνω και παρόλο που το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων προέβη σε συντονιστικές ενέργειες για υποβοήθηση στην επίλυση του θέματος που έχει προκύψει, ο χειρισμός του θέματος αρ. 3 εμπίπτει και παραμένει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε συντονισμό με την ΑΛΚ για τις ρυθμίσεις που αφορούν το PCS

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαΐου 2019 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζω τα πιο κάτω στατιστικά στοιχεία που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία:

·                Συνολικές εισαγωγές ελαστικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες (2009-2018) (βλ. Πίνακα Ι).

·                Συνολικές επανεξαγωγές ελαστικών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες (2009-2018) (βλ. Πίνακα ΙΙ).

          Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα της υπό αναφορά Ερώτησης, πληροφορείστε ότι παρόλο που αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, το Τμήμα Τελωνείων στα πλαίσια της συνδρομής του προς άλλα κυβερνητικά τμήματα, αποστέλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, κατόπιν αιτήματος του, μηνιαίες καταστάσεις του μηχανογραφημένου συστήματος ΘΗΣΕΑΣ, σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με τα στοιχεία των εισαγωγών ελαστικών από τρίτες χώρες στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και τα ονόματα των εισαγωγέων, για τις δικές του ενέργειες.

          Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2019 με θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών και την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους, το Τμήμα Τελωνείων πληροφόρησε τα εμπλεκόμενα τμήματα ότι είναι έτοιμο να συνδράμει στην προσπάθεια είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους κατά την εισαγωγή ελαστικών από τρίτες χώρες, νοουμένου ότι μια τέτοια ενέργεια ρυθμιστεί νομοθετικά.

          Παραμένω στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι


 

Περιγραφή προϊόντος

Καινούργια ελαστικά οχημάτων

Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Καινούργια ή μεταχειρισμένα συμπαγή ή κοίλα ελαστικά οχημάτων

 

Έτος

Αξία (€)

Τεμάχια

Καθαρή μάζα Κιλά (Kg)

Αξία (€)

Τεμάχια

Καθαρή μάζα Κιλά (Kg)

Αξία (€)

Καθαρή μάζα Κιλά (Kg)

 

2009

38.057.609

732.125

9.658.658

100.693

7.001

101.430

33.104

9458

 

2010

40.216.209

798.726

10.717.505

42.135

9.946

1.688.713

73.704

32526

 

2011

42.661.245

747.103

10/326.822

27.087

458

13.393

70.879

22655

 

2012

40.658.012

754.065

9.971.401

116.590

9.612

145.335

16.387

6206

 

2013

30.253.142

664.828

7.903.741

262.359

19.332

237.699

12.351

4557

 

2014

32.885.825

774.135

9.177.308

205.866

12.322

149.663

26.426

8504

 

2015

33.636.208

826.237

9.918.274

112.806

8.535

122.718

64.130

16356

 

 

2016

33.282.357

871.436

10.607.958

1.887

59

2.158

113.335

36325

 

2017

36.298.724

908.300

10.932.137

750

56

1.652

97.667

26201

 

2018

37.806.801

910.071

11.101.141

280

11

145

101.998

35867

                                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI


 

Περιγραφή προϊόντος

Καινούργια ελαστικά οχημάτων

Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

 

Έτος

Αξία (€)

Τεμάχια

Καθαρή μάζα Κιλά (Kg)

Αξία (€)

Τεμάχια

Καθαρή μάζα Κιλά (Kg)

 

2009

548.089

8.772

23.113

5.730

2.380

28.000

 

2010

1.753.157

19.034

542.565

9.780

7.123

50.890

 

2011

3.057.888

24.450

774.593

17.248

9.546

70.082

 

2012

1.366.663

14.326

304.494

12.778

12.945

74.256

 

2013

254.987

2.015

54.328

227.848

17.353

137.359

 

2014

429.714

2.289

100.307

145.029

12.004

102.980

 

2015

185.470

12.417

26.583

45.613

7.813

80.168

 

2016

99.106

10.890

7.065

1.500

750

7.500

 

2017

187.211

15.720

9.809

2.500

800

9.990

 

2018

244.159

21.967

14.151

5.100

9.003

9.340

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
(α) Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν εισαχθεί κατά το έτος 2013 εκτιμώνται περίπου στους 11.000-11.250 τόνους. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ποσότητες αυτές, καθώς και για τις επανεξαγωγές σε καινούργια και μεταχειρισμένα ελαστικά, μπορείτε να λάβετε από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία τις καταγράφει σε ετήσια βάση.
(β) Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικότερα το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι ενήμερο για τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, καθώς και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ειδικότερα αναφέρω ότι, συμφωνά με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμούς του 2011 οι εισαγωγείς ελαστικών, προκειμένου να παραλάβουν τα εμπορεύματα τους από την Αρχή Λιμένων, όφειλαν όπως παρουσιάσουν απόδειξη εκπλήρωσης των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων προς την Αρχή. Μετά την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών ο έλεγχος αυτός δεν πραγματοποιείται. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Τελωνείων βρίσκονται σε συζήτηση σε μια προσπάθεια επίλυσης του θέματος.
Στην παρούσα φάση και προκειμένου να εξομαλυνθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την ευθύνη του παραγωγού στα ελαστικά, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του ελέγχους στους εισαγωγείς, μετά την εκτελώνιση των προϊόντων. Τη σχετική πληροφόρηση τη λαμβάνει από την πρόσβαση που έχει εξασφαλίσει στο λογισμικό πρόγραμμα της Αρχής Λιμένων, από το Τμήμα Τελωνείων και από τη συνεργασία του με τα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις η πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων