Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.484

 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.484, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχετικά με την υπό αναφορά Ερώτηση σας πληροφορώ για τα ακόλουθα:

2. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του αρ. 82.896 και ημερ. 28/6/2017 ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αντίγραφο σχετικής έκδοσης επισυνάπτεται). Η Στρατηγική έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα http://www.mipo.gov.cy.

3. Με την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς επιδιώκεται η εδραίωση ενός αποτελεσματικού πολιτικού συστήματος που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και λογοδοσία και θα διασφαλίζει την ακεραιότητα των κρατικών πολιτικών και την κοινωνική συνοχή, μέσω ενός Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης. Το Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη βελτίωση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος μέσα από συντονισμένες δράσεις στους ακόλουθους 6 βασικούς πυλώνες: την πρόληψη, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τον νομοθετικό εκσυγχρονισμό, την καταστολή και την παρακολούθηση. Στα πλαίσια του μέρους που αφορά “Πρόληψη, Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση, η Δράση 14 προβλέπει την Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 37001 τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα”.

4. Σημειώνεται ότι το Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης έχει τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένης και της Βουλής των Αντιπροσώπων και όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των διαφόρων σχολίων, το Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Σημείωση: Η επισυνημμένη έκδοση έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίτυπό της δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων