Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.483

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.483, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.         Τα δύο λατομεία τα οποία λειτουργούν περί τα 2,1 χιλιόμετρα βόρεια της Μονής Σταυροβουνίου εντός των κοινοτικών ορίων Πυργών είναι:

          (α)     το λατομείο της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ΛΤΔ (κοντά στα κοινοτικά όρια Κόρνου) το οποίο λειτουργεί από το 1973, και

          (β)     το λατομείο της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΛΤΔ το οποίο λειτουργεί από το 1983.

2.         Οι συνολικές ετήσιες εισπράξεις και η διάθεση των λατομικών δικαιωμάτων από τις παραγωγές των δύο λατομείων παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Ποσά €

Έτος

Ειπραχθέν

75% σε Κοινότητες Πυργών και Κόρνου

25% σε πάγιο ταμείο

Μονή Σταυροβουνίου από πάγιο ταμείο

Υπόλοιπο στο πάγιο ταμείο

2014

210.406,00

157.804,50

52.601,50

39.451,13

13.150,37

2015

220.620,00

165.465,00

55.155,00

41.366,25

13.788,75

2016

418.528,40

313.896,30

104.632,10

78.474,08

26.158,02

2017

518.626,80

388.970,10

129.656,70

97.242,53

32.414,17

2018

529.604,80

397.203,60

132.401,20

99.300,90

33.100,30

ΣΥΝΟΛΟ

1.897.786,00

1.423.339,50

474.446,50

355.834,89

118.611,61

 

3.         Στην παράγραφο 2(β) του Όγδοου Πίνακα των Περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2011 αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δικαιωμάτων αυτών διατίθεται από τη Δημοκρατία για τη βελτίωση ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από ζημιές που έχουν προκληθεί σε αυτό, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας μεταλλείων ή λατομείων, νοουμένου ότι οι ζημιές αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως και για τη διεξαγωγή ερευνών για την αειφόρο εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών της”.

          Συναφώς αναφέρεται ότι το 25% που κατατίθεται στο πάγιο ταμείο χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις αποκατάστασης εγκαταλειμμένων μεταλλείων/λατομείων χωρίς τοπικό περιορισμό.  Στην αναφερόμενη περιοχή δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και τα ποσά σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποκατάσταση του Μεταλλείου Αμιάντου.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων