Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.475

 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.475, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28.3.2018, καθώς και μεταγενέστερη Απόφαση ημερομηνίας 7.3.2019, αποφασίσθηκε η παραχώρηση προσωρινής άδειας Χρήσης Κρατικής γης για γεωργικούς σκοπούς μέχρι 30.4.2019. Κατόπιν ενδιάμεσων διαβουλεύσεων με τον ΚΟΑΠ, έχει συμφωνηθεί διαδικασία για κοινοποίηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσων αιτήθηκαν εκταρική επιδότηση σε κρατική γη, η οποία δεν είναι εκμισθωμένη, με στόχο να υπάρξει ορθολογιστικός χειρισμός στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.»
 


   

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων