Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.474

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.474, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντηση της, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
(α) Οι διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια των ταμιευτήρων καθορίζονται στον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο [Νόμος 79(Ι)/2010, Μέρος VII: “Ασφάλεια Ταμιευτήρων”, άρθρα 56-79], καθώς επίσης και στους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 64/2015).
(β) Η σχετική Νομοθεσία προνοεί, μεταξύ άλλων, την ετήσια επίβλεψη όλων των μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων από προσοντούχο πολιτικό μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση της επίβλεψης, ετοιμάζεται τεχνική έκθεση από τον προσοντούχο μηχανικό προς τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), στην οποία δίνονται όλες οι παρατηρήσεις για την ασφαλή λειτουργία του ταμιευτήρα, ως επίσης και τυχόν μέτρα ή/και ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ασφάλειας του.
(γ) Η διαχείριση των κυβερνητικών ταμιευτήρων που αποτελεί την πλειοψηφία των μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων, ανήκει στο ΤΑΥ. Το ΤΑΥ έχει καταρτίσει κατάλογο με προσοντούχους πολιτικούς μηχανικούς, ο οποίος αποτελείται κυρίως από Εκτελεστικούς Μηχανικούς του ΤΑΥ, για τη συνεχή παρακολούθηση όλων των φραγμάτων.
(δ) Σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς ταμιευτήρες, την ευθύνη της διαχείρισης τους φέρει ο ιδιοκτήτης τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να διορίσει προσοντούχο μηχανικό, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Η πλειοψηφία των ιδιωτικών ταμιευτήρων αφορά σε δεξαμενές αποθήκευσης νερού για σκοπούς άρδευσης, οι οποίες ανήκουν σε τοπικούς αρδευτικούς συνδέσμους.
(ε) Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι, ακόμη και πριν από τη θέσπιση της πιο πάνω Νομοθεσίας, το ΤΑΥ, ως το Αρμόδιο Τμήμα για τη μελέτη, κατασκευή, παρακολούθηση, συντήρηση και λειτουργία των κατασκευών αυτών (φράγματα, μεγάλες υδατοδεξαμενές, κ.λπ.), ακολουθούσε συγκεκριμένες διαδικασίες, μέσω των οποίων παρακολουθούσε και διασφάλιζε την ασφαλή λειτουργία τους.
2. Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

   

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων