Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.430

 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.430, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, αρχικά απολογούμαι για την καθυστέρηση στην απάντησή μας, και στη συνέχεια σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)     Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρχικά αποφάσισε την τροποποίηση των ΚΔΠ 256/94, διαδικασία η οποία δεν είχε τελικά προωθηθεί, αφού στην πορεία άρχισε να συζητείται η Τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

(β)     Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.), υπέβαλε αίτημα για κατάργηση των ΚΔΠ 256/94, αντί της τροποποίησής τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, αφού οι σχολικοί βοηθοί των νηπιαγωγείων είναι η μοναδική κατηγορία εργοδοτουμένων από τις Σχολικές Εφορείες, της οποίας οι όροι εργοδότησής τους διέπονται από Νομοθεσία.  Θέση της Π.Σ.Ε.Σ.Ε. ήταν οι βασικοί όροι εργοδότησης όλου του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού να διέπονται από τους περί Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών Κανονισμούς που θα ψηφιστούν, ενώ τα Σχέδια Υπηρεσίας της κάθε ειδικότητας θα καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να υπάρχει από τη μια ομοιομορφία στον χειρισμό του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και από την άλλη η ευχέρεια αλλαγών και τροποποιήσεων των Σχεδίων Υπηρεσίας της κάθε κατηγορίας, εφόσον προκύπτει ανάγκη, κατά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων.  Με τη διευθέτηση αυτή συμφώνησαν και οι Συντεχνίες, οι οποίες ταυτόχρονα έθεσαν θέμα διευθέτησης των όρων απασχόλησης των Σχολικών Βοηθών που εργοδοτούνται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, οι οποίες έχουν ως εργοδότες τους Συνδέσμους Γονέων ή τα Κοινοτικά Συμβούλια.  Το συγκεκριμένο θέμα θα επιλυθεί με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων από τις Σχολικές Εφορείες, διαδικασία που βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη.

(γ)     Σημειώνεται, τέλος, ότι αυτή την περίοδο η Π.Σ.Ε.Σ.Ε. και οι Συντεχνίες βρίσκονται σε διαβούλευση για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων για το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, στο πλαίσιο των οποίων συζητείται και το Σχέδιο Υπηρεσίας των Σχολικών Βοηθών των Νηπιαγωγείων.

2.      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων