Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.429

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ καταρχάς για την καθυστέρηση στην απάντησή της, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.      Όσον αφορά στο ερώτημα για την αξιολόγηση του θεσμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), που διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2017-2018, τα κυριότερα αποτελέσματά της είναι:

          (i)      Ο θεσμός εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς, τις μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά τους γονείς που δεν έχουν την ευχέρεια παροχής άλλων επιλογών στα παιδιά τους.

          (ii)     Ως προς τις διαδικασίες, μετά από αίτημα των απασχολούμενων εκπαιδευτικών, κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019, απασχολούνται λιγότεροι/ες αδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί, με περισσότερες ώρες για τον/την κάθε εκπαιδευτικό.

          (iii)    Ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης του θεσμού, καταγράφηκε, επίσης, η απουσία μηχανισμών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών στα ΠΟΣ.  Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρεί στην ετοιμασία Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα ΠΟΣ και παράλληλα, εντείνει τις επισκέψεις λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία.

          (iv)    Οι γονείς φαίνονται γενικά ικανοποιημένοι από τη διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας και την αποφόρτιση του προγράμματος των μαθητών/τριών.

          (ν)     Η λειτουργία των ΠΟΣ προσφέρει στους γονείς μια οικονομική λύση έναντι άλλων επιλογών και διευκολύνει ιδιαίτερα γονείς με χαμηλά εισοδήματα ή μονογονιούς, αφού το μοναδικό κόστος που έχουν είναι το κόστος σίτισης.  Η σίτιση παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) επιχορηγείται.

          (vi)    Αναφέρεται επίσης, το πρόβλημα της μη απασχόλησης επιπλέον εκπαιδευτικού κατά τις ώρες λειτουργίας των ΠΟΣ.  Με βάση την παρατήρηση αυτή, από τη σχολική χρονιά 2018-2019 απασχολείται σε όλα τα ΠΟΣ, ένας/μία επιπλέον εκπαιδευτικός χωρίς καθήκοντα διδασκαλίας, ο/η οποίος/α παρέχει βοήθεια στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες διδάσκουν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός ασφάλειας.

2.      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων