Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.327

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.327, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1.      Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από γραπτά παράπονα που τέθηκαν ενώπιον του από τους Δήμους των τουριστικών περιοχών Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου, Λάρνακας και Λεμεσού σχετικά με τη χρήση των “σκούτερ” στην περιοχή τους καθώς, επίσης, μετά και από αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλαβε πρωτοβουλία να εξετάσει τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης της διακίνησης των “σκούτερ”.

2.      Στα πλαίσια αυτά το όλο θέμα συζητήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την Αστυνομία, την Ένωση Δήμων, και ξεχωριστά με τους Δήμους των τουριστικών περιοχών Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου, Λάρνακας και Λεμεσού.

3.      Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις των άμεσα επηρεαζόμενων Δήμων των τουριστικών περιοχών ήταν συγκρουόμενες και ότι ούτε οι Δήμοι ούτε και η Αστυνομία αποδέχονταν την εποπτεία της όποιας νομοθετικής ρύθμισης υιοθετείτο, το Υπουργείο προχώρησε στη σύνταξη προσχεδίου νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους, για νομοτεχνικό έλεγχο.  Το νομοσχέδιο αποσκοπούσε στη ρύθμιση της διακίνησης των “σκούτερ”.

4.      Η Νομική Υπηρεσία, μετά τη μελέτη του νομοσχεδίου, έθεσε σειρά ερωτημάτων τα οποία ουσιαστικά αφορούσαν τη ρύθμιση της αγοράς και όχι τη ρύθμιση διακίνησης των “σκούτερ”.  Διαφάνηκε, δηλαδή, ότι πριν τη ρύθμιση της διακίνησης των “σκούτερ” θα πρέπει να προηγηθεί η ρύθμιση της αγοράς.

5.      Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έχουμε, τα ίδια προβλήματα κατάταξης, διαχείρισης αστυνόμευσης και ρύθμισης των λεγόμενων personal mobility vehicles αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.  Το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα, στις 7 Μαρτίου, 2019, σε συνάντηση του High Level Group on Road Safety ενώπιον του οποίου τέθηκαν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από την Ισπανία σε σχέση με τις ρυθμίσεις των κρατών μελών.

          Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια για συλλογή στοιχείων από όλα τα κράτη μέλη και το θέμα θα συνεχίσει να συζητείται στις συναντήσεις του High Level Group on Road Safety, για να αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα που θα ληφθούν, π.χ. έκδοση σύστασης ή ετοιμασία εναρμονιστικών μέτρων.

6.      Με βάση τα πιο πάνω η νομοθετική ρύθμιση του θέματος φαίνεται να μην μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο.  Το Υπουργείο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων