Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.325

Απάντηση ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.325, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012 περιλαμβάνει ειδικά πρόνοια αναφορικά με τους γονείς παιδιών με αναπηρίες.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 του Νόμου προνοεί ότι στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας του παιδιού [και όχι μέχρι το όγδοο (8ο) έτος, που είναι το γενικό όριο ηλικίας που καθορίζει η νομοθεσία].

2.      Πέραν των θεμάτων αναπηρίας, ο πιο πάνω νόμος προνοεί και για τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 του νόμου προνοεί ότι, στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης του παιδιού, η διάρκεια της γραπτής προειδοποίησης που οφείλει να δώσει ο/η εργοδοτούμενος/η προς τον εργοδότη του/της, μειώνεται από τρεις (3) σε μία (1) εβδομάδα.  Ο νόμος καθορίζει τις σοβαρές ασθένειες/παθήσεις ως εξής:

1.         Ογκολογικές παθήσεις.

2.         Συγγενείς καρδιοπάθειες.

3.         Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα οστών.

4.         Γενετικά και μεταβολικά σύνδρομα.

5.         Σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.

6.         Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, ιδιοπαθής Θρομβοπενική πορφύρα, αιμορροφιλία και άλλες συναφείς παθήσεις.

7.         Σηψαιμία, μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις.

8.         Εγκεφαλίτιδες.

9.         Χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού.

10.      Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

11.      Χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια.

12.      Υποφυσιακή ανεπάρκεια ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης.

13.      Σακχαρώδης διαβήτης.

14.      Κυστική ίνωση.

15.      Ασθένειες/παθήσεις λόγω πρόωρης γέννησης.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων