Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.320

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.320, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

2. Σε επί τόπου συνάντηση εκπροσώπων των Τεχνικών Υπηρεσιών με το Σύνδεσμο Γονέων του Λυκείου Βεργίνας καθώς και με τη Σχολική Εφορεία Λάρνακας το Νοέμβριο 2018 συζητήθηκαν κτηριακά προβλήματα. Όσον αφορά το ερώτημά σας με αρ. 1 σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν εκδίδει πιστοποιητικά καταλληλόλητας σχολικών κτηρίων. Σχετικά με τα ερωτήματα αρ. 2, 3, 4 ακολουθεί η επιστολή που αποστάλθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς τη Σχολική Εφορεία Λάρνακας:

Στατική επάρκεια Λυκείου Βεργίνας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια επίσκεψής μας στο σχολείο και μετά από έρευνα στο αρχείο της υπηρεσίας μας και έλεγχο των στατικών σχεδίων σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Μετά από οπτικό έλεγχο στο φέρων οργανισμό των κτιρίων δεν διαπιστώθηκαν αστοχίες ή ενδείξεις που να υποδηλώνουν τον κίνδυνο αστοχίας του σκελετού των κτιρίων.

2. Παρατηρούνται προβλήματα οξείδωσης οπλισμού στον σκελετό που οφείλονται σε υγρασίες εδάφους και στην ελλιπή συντήρηση των οικοδομών.

3. Παρατηρούνται καθιζήσεις στις πλάκες βεραντών και στα περιθώρια κτιρίων, λόγω του υποστρώματός τους, που δεν έχουν όμως σύνδεση με το φέρων οργανισμό των κτιρίων.

4. Παρατηρούνται σαθροί σοβάδες και μπογιές, αποτέλεσμα και πάλι της έλλειψης συντήρησης.

5. Σημειώνεται πως με τον έλεγχο στα στατικά σχέδια των κτιρίων διαπιστώθηκε πως η μελέτη έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα και τον κυπριακό αντισεισμικό κανονισμό της εποχής.

6. Το γεγονός επίσης πως κατασκευάστηκαν θεμέλια σε βάθος 4 μέτρων συνδεδεμένα μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς, αποδεικνύει πως λήφθηκε υπόψη το υπέδαφος και η αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων των θεμελίων.”.

3. Στο σχολείο ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη βελτιωτικές εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνουν επισκευή βλαβών από οξείδωση οπλισμού, επιδιόρθωση ρωγμών τοιχοποιίας και εξωτερική βαφή του κτηρίου, αφαίρεση πλακόστρωτων που έχουν υποστεί καθίζηση και κατασκευή νέων πλακόστρωτων καθώς και βελτιωτικές εργασίες για την αντιμετώπιση της υγρασίας εδάφους. Το έργο υλοποιείται από τη Σχολική Εφορεία Λάρνακας και το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις €180.000.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων