Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.317

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.317, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να αποσπάσει εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ετοιμασία διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Υπουργείο μελετά άλλους τρόπους εκμίσθωσης μάχιμων και άλλων εκπαιδευτικών για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει εφοδιαστεί με εκπαιδευτικό υλικό από την Ελλάδα για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ αξιολογεί και άλλο υλικό το οποίο παρέλαβε πρόσφατα.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αξιολογήθηκε καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων