Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.307

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.307, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

2.      Σε όλα τα σχολικά κτήρια που ανεγείρονται ή γίνονται έργα αντισεισμικής αναβάθμισης ή/και επέκτασης, εφαρμόζονται οι ανισεισμικοί κανονισμοί που διασφαλίζουν τη στατική επάρκεια και ασφάλεια των κτηρίων και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του ημερομηνίας 16/10/2018, ενέκρινε χορηγία προς τις Σχολικές Εφορείες για τον έλεγχο και υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών επιδιόρθωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Δημόσιων Σχολικών Κτηρίων για έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης (Έκθεση Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης) από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία Κύπρου, ώστε να συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας. Επιπρόσθετα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με εγκύκλιό του κάλεσε τις Σχολικές Εφορείες όπως μεριμνήσουν να επιθεωρηθούν τα Δημόσια Σχολεία της Εφορείας τους για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας 3/2003.

3.      Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προνοεί την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού καταλληλότητας των σχολικών κτηρίων.

4.      Εκφράζουμε τις απολογίες μας για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απάντηση του ερωτήματός σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων