Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.271

Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

          Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και το σύστημα TRACES (TRade Control and Expert System) στο οποίο καταχωρούνται οι ενδοκοινοτικές εμπορικές μετακινήσεις ζώων, αφίχθηκαν μεταξύ των ετών 2014 έως 2018 από κράτη-μέλη, ο πιο κάτω αριθμός σκύλων στο αεροδρόμιο Λάρνακας:

Έτος

Αριθμός

2014

244

2015

472

2016

225

2017

171

2018

147

ΣΥΝΟΛΟ

1259

          Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, αφίχθηκαν στο Συνοριακό Κέντρο Κτηνιατρικού Ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας από τρίτες χώρες, για εμπορικούς σκοπούς ο πιο κάτω αριθμός σκύλων:

Έτος

Αριθμός

2014

0

2015

97

2016

489

2017

505

2018

234

ΣΥΝΟΛΟ

1325

          Όσον αφορά στις μη εμπορικού χαρακτήρα αφίξεις σκύλων από τρίτες χώρες, ο ανά έτος αντίστοιχος αριθμός είναι:

Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

Αεροδρόμιο Πάφου

Έτος

Αριθμός

 

Έτος

Αριθμός

2014

494

 

2014

31

2015

479

 

2015

60

2016

601

 

2016

48

2017

743

 

2017

55

2018

871

 

2018

49

ΣΥΝΟΛΟ

3188

 

ΣΥΝΟΛΟ

243

          Από την Μαρίνα Λεμεσού εισήλθε στην Κύπρο ένας (1) σκύλος το 2014 και ένας (1) το 2017.

          Όσον αφορά στους σκύλους που μετακινήθηκαν προς την Κύπρο από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., οι έλεγχοι αυτών των περιπτώσεων διενεργούνται από Τελωνειακούς Λειτουργούς στη βάση εξουσιοδότησης του Τμήματος Τελωνείων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν στα τρία τελευταία έτη:

Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

Αεροδρόμιο Πάφου

Έτος

Αριθμός

 

Έτος

Αριθμός

2016

908

 

2016

203

2017

1352

 

2017

339

2018

(υπολείπονται στοιχεία για

 

2018

420

 

ακόμη 2 μήνες)

 

ΣΥΝΟΛΟ

962

 

950

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3210

 

 

 

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων