Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.246

 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.426, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσίας, το μηνιαίο ποσό που παραχωρείται ως Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για έκαστο δικαιούχο συνίσταται από το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης και την Παροχή Στέγασης, ενώ τα συγκεκριμένα ποσά καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Περαιτέρω, τα μηνιαία ποσά που παραχωρούνται δύναται να αξιολογούνται κάθε δύο έτη.

          Λαμβάνοντας υπόψη ότι για αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης πραγματοποιήθηκαν τιμοληψίες σε τιμές 2013, καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο ρυθμός του πληθωρισμού από το 2013 μέχρι το 2018 παραμένει αρνητικός και άρα υπάρχει μείωση των τιμών των συγκεκριμένων αγαθών, κρίθηκε ότι δεν πρέπει να επαναξιολογηθεί το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μείωση του, πολιτική με την οποία η Κυβέρνηση διαφωνεί.  Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο ρυθμός πληθωρισμού συνολικά από το 2013 μέχρι το 2018 ήταν -3,4%.

          Καθόσον αφορά τα ποσά που παρέχονται σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως επίδομα ενοικίου και τόκοι στεγαστικού δανείου στο πλαίσιο της Παροχής Στέγασης, επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρξε αύξηση στις τιμές ενοικίασης το τελευταίο διάστημα, τα ποσά που δύναται να παρέχονται με βάση τη Νομοθεσία επαναξιολογήθηκαν στο πλαίσιο μελέτης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Στη βάση των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης ετοιμάστηκε σχετικός Τροποποιητικός Κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, το επίδομα ενοικίου που δύναται να καταβληθεί αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 50% περίπου, ανάλογα με την επαρχία διαμονής.

          Σημειώνεται ότι η δυνατότητα ξεχωριστού υπολογισμού των βασικών αναγκών διαβίωσης και των αναγκών στέγασης και συνεπώς η δυνατότητα της αύξησης του επιδόματος ενοικίου παρόλο που οι βασικές ανάγκες δεν παρουσιάζουν μια τέτοια αύξηση, είναι μια από τις πολλές καινοτομίες και βελτιώσεις επί του μέχρι τότε πλαισίου Κοινωνικής Πρόνοιας οι οποίες εισήχθησαν με την περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία, καθώς μέχρι τότε το επίδομα ενοικίου υπολογιζόταν απλά ως το 50% των υπόλοιπων βασικών αναγκών διαβίωσης.» 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων