Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.187

 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.187, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση, από το αρμόδιο Τμήμα, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτος είναι η ακόλουθη:

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996-2014, προβαίνει όσον αφορά τις ελιές και το ελαιόλαδο, στον επίσημο έλεγχο των ελαιοτριβείων, των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης ελαιόλαδου, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και συσκευασίας ελιών και πάστας ελιών, της εισαγωγής προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου από κράτη εκτός Ε.Ε., καθώς και στον έλεγχο των επεξεργασμένων ελιών και του ελαιόλαδου που προσφέρονται προς πώληση στη λιανική αγορά και τις μονάδες μαζικής εστίασης.

3. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την εξέταση της φυσικοχημικής και οργανοληπτικής ποιότητας του ελαιόλαδου και των λοιπών προϊόντων της ελιάς, των συνθηκών παραγωγής και φύλαξης της ιχνηλασιμότητας τους, καθώς και της σήμανσης αυτών. Επίσης, η Υγειονομική Υπηρεσία εφαρμόζει τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιόλαδου και των άλλων προϊόντων της ελιάς.

4. Η αρμοδιότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας αρχίζει εκεί όπου η ελιά παύει να αποτελεί πρωτογενές προϊόν. Αυτό συμβαίνει όταν πραγματοποιούνται σε μια εγκατάσταση εργασίες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα πρωτογενή προϊόντα και/ή να εισάγουν νέους κινδύνους στα τρόφιμα. Τέτοιες εργασίες είναι η μεταποίηση της ελιάς σε ελαιόλαδο, πολτό ελιάς, ή σε ελιές έτοιμες για κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η Υγειονομική Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια να προτείνει στους πολίτες αστικών περιοχών οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια συγκομιδής και κατανάλωσης των παρόδιων ελιών, αφού η πτυχή αυτή αφορά το πρωτογενές προϊόν.

5. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ορισμένων περιβαλλοντικών ρυπαντών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της ελιάς και του ελαιόλαδου, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα και οι διοξίνες, καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

6. Από εργαστηριακές εξετάσεις που διεξήχθηκαν στο παρελθόν για τις παρόδιες ελιές στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης τροφίμων και Φυσικών Τοξινών του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα επίπεδα των Βαρέων Μετάλλων (Μολύβδου, Καδμίου, Υδραργύρου) και άλλων χημικών στοιχείων, καθώς και άλλων τοξικών ουσιών όπως Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων ήταν πολύ χαμηλά μέχρι και μη ανιχνεύσιμα σε σχέση με τα όρια (μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα) που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

7. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει εκδώσει τρίπτυχο για την βιολογική αξία του ελαιολάδου στην διατροφή του ανθρώπου που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του.

8. Αναφορικά με το σημείο 2 στην ερώτηση σας, αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

9. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων