Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.176

 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.176, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι το θέμα αφορά τη Βιοτεχνική Περιοχή Λειβαδιών και συγκεκριμένα υποχρέωση Εταιρείας στα πλαίσια άδειας διαχωρισμού (αρ. Δ435/02) που χορηγήθηκε από το Δήμο Λιβαδιών για κατασκευή βιοτεχνικών οικοπέδων. Η Εταιρεία έχει πωλήσει τα υπό διαχωρισμό οικόπεδα σε αριθμό βιοτεχνών, προβαίνοντας μόνο σε επιχωματώσεις, ενώ η άδεια διαχωρισμού έχει λήξει. Ως εκ τούτου, το θέμα αποτελεί ιδιωτικής φύσεως διαφορά.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων