Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.171

 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.171, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα, αναφορικά με το ερώτημα που υπέβαλε ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, κύριος Κυριάκος Χατζηγιάννης:

(α) Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης των παιχνιδιών ή άλλου εξοπλισμού εντός των χώρων των νηπιαγωγείων.

(β) Υπεύθυνες για την αγορά εξοπλισμού για το κάθε νηπιαγωγείο είναι οι Σχολικές Εφορείες, οι οποίες σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των νηπιαγωγείων, προχωρούν ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(γ) Για τον σκοπό αυτό, το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει επιμορφώσει αριθμό νηπιαγωγών και προσωπικό των Σχολικών Εφορειών αναφορικά με τα πρότυπα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά εξοπλισμού εξωτερικού χώρου για τα δημόσια νηπιαγωγεία. Σχετικό υλικό μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο: <http://www.rnoec.gov.cy/politiki amyna/asfaleia yqeia/epimorfotiko yliko/asfaleia stous paichnidotopous.pdf>. Σημειώνεται ότι, προγραμματίζεται επανάληψη των επιμορφωτικών αυτών σεμιναρίων από το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(δ) Επιπλέον, το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εφόσον κληθεί, διενεργεί εκτίμηση κινδύνου, κυρίως στους παιχνιδότοπους των δημόσιων νηπιαγωγείων και συντάσσει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει παρατηρήσεις και εισηγήσεις για βελτίωση, συντήρηση ή απόσυρση παιχνιδιών. Οι εκθέσεις προωθούνται στις Σχολικές Εφορείες για λήψη μέτρων.

(ε) Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κλήθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών για συζήτηση Πρότασης Νόμου που κατατέθηκε από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών με τίτλο “Ο περί του Καθορισμού των Προϋποθέσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Κατασκευή και Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών Χαρών Νόμος του 2018”.

(στ) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα καταθέσει σύντομα τις απόψεις του στην Επιτροπή Εσωτερικών για τη σχετική Πρόταση Νόμου.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων