Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.101

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.101, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Προειδοποιητική επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με την παράβαση αρ. 2017/4086 - Παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Ως αποτέλεσμα της προειδοποιητικής επιστολής, όπως αναφέρεται στο θέμα, και μετά από μελέτη του θέματος σε συνεννόηση με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχεται τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Οδηγία 2005/36ΕΚ εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες κρατών μελών, περιλαμβανομένων και των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με τροποποιήσεις τόσο του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, Ν224/1990 όσο και του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, Ν31(Ι)/2008 θα συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και ετοιμάζει σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια, τα οποία θα κατατεθούν προσεχώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων